Vilket mobilabonnemang har bäst täckning?

Telias mobilnät är bäst om man utgår ifrån Umlauts senaste mätning, där de har analyserat nätkvaliteten utifrån kategorierna tal, data och crowd. Men de svenska mobilnäten håller hög klass överlag, och inom vissa områden är det inga större skillnader mellan de fyra största operatörerna. På den här sidan berättar vi mer om hur ett nättest kan gå till, varför täckningen är en viktig faktor när du ska välja mobilabonnemang och vad som är bra att tänka på överlag när det gäller täckning och nät.

Hur utser man operatören med bäst täckning?

Det finns många olika slags nättester, med olika mätmetoder och fokusområden. Vi har utgått ifrån Umlauts senaste mätning av de svenska mobilnätens kvalitet eftersom deras tester är några av de mest omfattande och visar nätens styrkor och svagheter i helhet, och inte utifrån upplevelsen av nätet i de områden där man vet att det finns täckning.

Umlaut tittar på ett antal parametrar under kategorierna tal, data och crowd och mätningarna görs via körtester i tre geografiska områden, närmare bestämt storstäder, mindre städer och anslutningsvägar. Inom tal analyserar man till exempel samtalskvalitet och lyckade uppkopplingar, och inom data tittar man bland annat på hastigheterna vid upp- och nedladdning av filer, ”vanlig” surf och streaming. Crowd, eller crowdsourcing, är en metod som i detta fall innebär att man undersöker upplevelsen av mobila appar under en period på 24 veckor.

Telias mobilnät presterade bäst inom respektive mätkategori och vann även på totalen med högst antal poäng. Tele2 landade på en andra plats, följt av Tre på tredje plats och Telenor på plats fyra.

Tydligare skillnad mellan näten i olika delar av landet

Vi vill dock betona att vinnaren i ett slags test inte nödvändigtvis behöver prestera lika bra i ett annat, utan det beror som sagt helt på vad man tittar på och hur mätningarna har gjorts. Överlag håller dock alla fyra mobilnät hög klass, och de skillnader som finns mellan dem är mer eller mindre tydliga beroende på var i landet du bor.

Generellt sett bör du som bor i en större stad i södra eller mellersta Sverige kunna välja i princip vilken operatör du vill utan att behöva bekymra dig allt för mycket för dålig täckning. Bor du längre upp i landet eller på landsbygden är valmöjligheterna inte lika stora, och det är framför allt i dessa områden som Telia ofta är det säkraste valet.

Vilken operatör har bäst täckning i 5G?

Analysföretaget Opensignals senaste mätning av 5G-upplevelsen i Sverige visar att det är relativt jämnt mellan operatörerna överlag, men att vissa av dem sticker ut i enskilda kategorier. Telenor kunde till exempel erbjuda de högsta nedladdningshastigheter i 5G, medan Telia och Tre delade på förstaplatsen i kategorin 5G Availability (mäter hur stor andel av tiden som 5G-användare i snitt spenderar med aktiv 5G-uppkoppling). 

Viktigt att komma ihåg är att Opensignals mätningar är baserade på användarnas upplevelser när de är anslutna till operatörens nätverk och faktiskt har täckning. Det säger alltså inte riktigt något om hur 5G-kvaliteten är i landet som helhet. Och precis som vi har nämnt tidigare är eventuella skillnader mellan operatörerna mer eller mindre tydliga beroende på var i landet du befinner dig och även vad du gör när du är uppkopplad mot nätet. 

Därför är täckningen viktig för ditt mobilabonnemang

Bra täckning är en förutsättning för att du ska kunna ringa med god ljudkvalitet samt surfa och streama utan störningar och plötsliga avbrott. Med dålig täckning blir samtalskvaliteten sämre och det kommer gå långsamt att till exempel surfa på internet och strema film och musik.

Just därför är täckningen en av de allra viktigaste faktorerna att jämföra när du ska välja mobilabonnemang. På operatörernas hemsidor hittar du deras täckningskartor, där du kan söka på din adress och se hur täckningen är där du bor. Täckningskartorna kan förvisso inte ge några garantier, men du får ändå en bra bild av vad du kan förvänta dig.

Här hittar du de största operatörernas täckningskartor

Operatörer som delar nät har samma täckning

De mindre operatörerna på marknaden delar nät med någon av de större, det vill säga Telia, Tele2, Telenor eller Tre. Och operatörer som delar nät har även samma täckning: är det till exempel Telia som är bäst där du bor fungerar Halebop eller Fello lika bra. Här nedanför ser du vilka operatörer som delar nät.

Operatörer som delar mobilnät

Kan jag testa mobilabonnemanget innan jag köper det?

Ja, hos vissa operatörer finns det möjlighet att beställa ett så kallat prova på-abonnemang, där du under en viss period (oftast max en vecka) kan testa om täckningen fungerar och surfmängden matchar dina vanor och behov.

Tips! Finns det inga särskilda prova på-abonnemang hos operatören du är intresserad av kan du fråga om det finns möjlighet att få testa ett av deras ”vanliga” mobilabonnemang innan du köper det. Det är inte säkert att det går, men fråga kan du alltid göra.

Vissa operatörer erbjuder även täckningsgaranti på sina mobilabonnemang, vilket innebär att du har möjlighet att ångra ditt köp och få pengarna tillbaka om täckningen inte motsvarar operatörens beskrivning. Men läs noga igenom operatörens villkor för täckningsgaranti så att du är helt säker på vad som gäller.

Vad beror tillfälligt dålig täckning på?

Oavsett vilken operatör du har finns det fortfarande yttre faktorer som kan påverka täckningen. Och det kan i sin tur försämra surfhastigheterna och samtalskvaliteten. Här nedanför listar vi några vanliga orsaker till sämre uppkoppling och vad du själv kan göra för att försöka lösa problemet.

Täckningen kan påverkas negativt av

  • Din egen kropp. Tänk på hur du håller din mobiltelefon så att du inte täcker antennen med handen. Ett tips är att använda handsfree eller headset för att skapa avstånd mellan mobilen och din kropp.
  • Väderfenomen och naturliga hinder. Kraftiga vindar, snö och regn kan påverka täckningen och det finns ju tyvärr inte så mycket att göra åt mer än att försöka ”rida ut stormen”. Befinner du dig utomhus och upplever dålig täckning kan också naturliga hinder som berg eller skog förhindra signalen att nå fram till dig, så byt plats och testa om det blir bättre.
  • Tjocka väggar och annan elektronik. Inomhus kan tjocka väggar och dörrar hindra signalen från att nå fram till dig. Rör dig runt i bostaden och testa om uppkopplingen blir bättre i ett annat rum. Har du andra uppkopplade elektroniska prylar i närheten kan dessa störa signalen till mobilen. Stäng av enheterna du inte använder och testa igen.
  • Hög belastning på närmaste mobilmast. Befinner du dig ute bland mycket folk och upplever sämre täckning är det troligtvis för hög belastning på närmaste mobilmast som är problemet. Ta dig till en lugnare plats och testa om täckningen blir bättre där.

I vissa fall kan försämrad täckning också bero på att din mobiltelefon är för gammal. Äldre enheter kan bara ta emot ett begränsat antal frekvenser från mobila signaler, så det kan helt enkelt vara dags att köpa en ny (eller i allafall nyare) mobiltelefon.

Sammanfattning

Telias mobilnät får som sagt goda resultat i många oberoende tester, men eftersom täckningen kan variera både regionalt och lokalt är det ändå bäst att kolla operatörernas täckningskartor för att se vem som kan erbjuda bäst täckning just där du bor.

Bor du i södra eller mellersta Sverige, framför allt i någon av storstadsregionerna, behöver du inte tänka allt för mycket på täckningen, eftersom operatörernas nät är som starkast just i dessa områden. Om du bor eller vistas mycket i norr eller ute på landsbygden kan du däremot behöva göra en mer noggrann jämförelse av operatörernas nät för att hitta mobilabonnemanget med bäst täckning.

Hitta bästa mobilabonnemanget med bäst täckning
Välj surf
0 GB
3 GB 200 GB