Göra avdrag för mobilabonnemang i enskild firma

Du kan göra avdrag för mobilabonnemang som är bokförda i en enskild firma om abonnemanget är nödvändigt för firmans verksamhet. Använder du abonnemanget även privat kan du behöva betala uttagsskatt om den privata användningen går att skilja från när den används i arbetet. Om du använder din privata telefon i jobbet kan du göra avdrag för den del av abonnemangskostnaden som används i firman.

Du får göra avdrag om mobilabonnemanget behövs i den enskilda firman

Huvudregeln är att du får göra avdrag för de varor och tjänster som behövs för att dra in pengar till den enskilda firman. När du redovisar en abonnemangskostnad som en avdragsgill kostnad behöver du alltså motivera hur mobilabonnemanget passar in i firmans verksamhet. Du kan behöva bevisa för Skatteverket att mobilabonnemanget är nödvändigt för ditt arbete.

Om mobilabonnemanget inte är nödvändigt för din enskilda firman betraktas det som en förmån. Då får du inte göra avdrag utan behöver i stället betala förmånsskatt om abonnemanget är bokfört i firman.

Du kan läsa mer om utgifter för telefon i enskild näringsverksamhet på Skatteverkets webbplats.

Du kan behöva skatta på privat användning av den enskilda firmans mobilabonnemang

Om mobilabonnemanget är bokfört i din enskilda firma kan du göra avdrag för hela kostnaden om abonnemanget har en fast månadskostnad. Det gäller även om du också använder abonnemanget privat.

Som regel ska du betala en så kallad uttagsskatt för den privata användningen av din firmas mobilabonnemang, eftersom det räknas som en förmån. Men med en fast abonnemangsavgift kan det vara svårt att avgöra hur stor del av kostnaden som hör till firman respektive privatlivet. Om det inte går att dra någon tydlig gräns däremellan kan det hända att du inte behöver betala uttagsskatten.

Tips! Om du är osäker på om ett avdrag är giltigt eller inte kan du göra ett så kallat öppet yrkande i deklarationen. Det innebär att du beskriver avdraget som en övrig kommentar. Om det skulle visa sig att avdraget inte är giltigt behöver du då inte betala tillägg till skatten.

Tjänster som ingår i den fasta avgiften men inte behövs i företaget får du dock betala skatt för. Till exempel kan surfen förmånsbeskattas om den inte används i arbetet, medan telefonsamtal inte gör det om det är nödvändigt i firman.

Kan man ha ett privat mobilabonnemang på sin enskilda firma?

Ja, det går att använda sitt privata abonnemang i sin enskilda firma. Om du gör det kan du göra avdrag för den kostnaden som hör till firman. Den typen av avdrag kallar Skatteverket för skäligt avdrag.

Det kan dock vara krångligt att redovisa vilka kostnader som hör till firman. Överväg därför om det skulle vara enklare för dig att använda ett mobilabonnemang för företag.

Samma regler för avdrag gäller för inköp av telefon och abonnemangskostnader för bredband, om du använder samma telefon och bredbandsuppkoppling privat och i firman.
Hitta ett bättre och billigare företagsabonnemang
Välj surf
0 GB
3 GB 200 GB