§1 Personuppgifter

Eventuella beställningar av mobilabonnemang görs aldrig hos oss på Mobilabonnemang.se utan hos respektive operatör. Vi lagrar därför aldrig några personuppgifter om dig som användare av sidan. Vi gör heller aldrig några kreditupplysningar utan dessa görs eventuellt av operatören hos vilken ansökningen sker.

§2 Ansvar

Mobilabonnemang.se erbjuder jämförelser av svenska mobiloperatörer och deras tjänster. Vi är och ska endast ses som en mellanhand mellan dig som användare av sidan och de operatörer vi rekommenderar Vår roll gör att vi aldrig ska ses som en part i eventuella konflikter som uppstått kring tecknat avtal eller annat slutet avtal eller överenskommelse mellan användare av sidan och en operatör. Vid eventuella tvister hanteras denna av den part som du som kund slutit avtalet med, det vill säga operatören i fråga. Mobilabonnemang.se kan ej krävas på någon slags ekonomisk ersättning för eventuell ekonomisk förlust som uppstått till följd av avtal som slutits mellan användare av sidan och vald operatör.

Hemsidan hålls uppdaterad i största möjliga mån. Vi kan dock aldrig garantera att informationen är till 100 % korrekt och kan därför ej hållas ansvariga för beslut som tas av dig som kund utifrån informationen vi tillhandahåller.

För abonnemangens exakta villkor hänvisar vi till respektive operatör. Detta gäller även frågor eller eventuella problem med tjänst och/eller produkt.

§3 Ändring av användarvillkor

Du som kund godkänner med ditt användande av sidan de användarvillkor vi på Mobilabonnemang.se har. Vi tillskriver oss även rätten att ändra dessa villkor när det behövs och ansvaret att hålla sig uppdaterad kring dessa ligger hos dig som användare av sidan.