Vad händer med mobilabonnemang vid dödsfall?

Vid dödsfall behöver anhöriga besluta vad som ska göras med den avlidna personens mobilabonnemang. Man kan antingen välja att avsluta abonnemanget eller flytta över det till en annan person. Abonnemanget avslutas inte av sig självt, utan en anhörig måste meddela till operatören att personen har avlidit.

Mobilabonnemanget hör till det som kallas för dödsbo, det vill säga en avliden persons ägodelar, avtal och skulder. Det är upp till anhöriga att dela upp dödsboet och besluta vad som ska göras med personens tillgångar.

Vid dödsfall behöver en anhörig göra följande med den avlidnes mobilabonnemang

Genom att ordna eftersändning av dödsboets post kan du som anhörig lättare se vilka räkningar som behöver betalas och vilka företag du ska kontakta och informera om dödsfallet.

Så gör man för att avsluta ett mobilabonnemang vid dödsfall

När man ska avsluta ett abonnemang på grund av dödsfall gäller i stort sett samma regler som i övriga fall när man ska säga upp ett mobilabonnemang. Vissa operatörer har dock särskild praxis för när ett mobilabonnemang avslutas på grund av dödsfall.

Fråga operatören vad som gäller för följande saker vid dödsfall

  • Uppsägningstid. Hos en del mobiloperatörer räknas uppsägningstiden senast från dagen för dödsfallet, i stället för det tillfälle då en anhörig meddelar att abonnemanget ska avslutas.
  • Bindningstid. Vissa avtal tillåter att ett abonnemang kan avslutas i förtid. Dock kan det hända att resterande betalningar för bindningstiden ändå måste betalas genom en slutfaktura.
  • Avbetalningar. Obetalda räkningar för mobilabonnemanget eller telefonen ska betalas av dödsboet, men de behöver inte alltid betalas på en gång.

Möjligt att överlåta mobilabonnemang vid dödsfall

I stället för att avsluta mobilabonnemanget kan det överlåtas till en anhörig. Då är det personen som tar över abonnemanget som ska betala månadskostnaden.

För att få överta ett mobilabonnemang måste du uppfylla vissa krav

  • Du måste vara folkbokförd i Sverige.
  • Du måste vara 18 år eller äldre.
  • Du måste bedömas kreditvärdig (görs genom en kreditupplysning).

Att överlåta abonnemanget kan vara en bra lösning för att dödsboet inte ska behöva betala kostnaden under bindningstiden utan att abonnemanget används.

Många operatörer har särskilda rutiner för när överlåtelsen sker på grund av dödsfall. Kontakta därför din operatör för att fråga hur du ska göra.

Visste du? I samband med dödsfall brukar det inte kosta något att flytta över en persons mobilabonnemang till någon annan.

Hitta det bästa och billigaste mobilabonnemanget
Välj surf
0 GB
3 GB 200 GB