Ångerrätt på mobilabonnemang

Enligt lag har du ångerrätt på mobilabonnemang om du har ingått avtalet via telefon eller internet (så kallade distansavtal) eller utanför företagets vanliga affärslokaler. Har du däremot köpt abonnemanget i någon av operatörens butiker har du inte ångerrätt, utan då gäller bara öppet köp. På den här sidan går vi igenom hur det fungerar.

Hur fungerar ångerrätt på mobilabonnemang?

Du har som sagt ångerrätt på mobilabonnemang som du har beställt på distans, det vill säga via telefon eller internet. Ångerrätten på mobilabonnemang gäller vanligtvis 14 dagar från att du ingick avtalet. Den kan även förlängas i upp till ett år om du inte får information om din ångerrätt på ett korrekt sätt.

Information om ångerrätt ska innehålla följande

 • Om och under vilka förutsättningar det finns ångerrätt
 • Hur lång tid du har rätt att ångra ditt mobilabonnemang
 • Hur du ska gå till väga för att ångra dig
 • Att du kan använda Konsumentverkets standardformulär för att ångra dig
 • Hur du kan ta del av standardformuläret

Det kan vara bra att skriftligt ångra sitt köp av mobilabonnemang och spara en kopia. Om det skulle uppstå en tvist om huruvida du har ångrat ditt köp måste du kunna bevisa att du har ångrat dig och när du gjorde det.

Operatören kan inte kräva att du ångrar dig skriftligt, men det kan vara enklare för dig att bevisa att du har ångrat ditt köp och när du gjorde det.

Så ångrar du ditt mobilabonnemang

 1. Kontrollera att det inte har gått 14 dagar sedan du tecknade abonnemanget eller att du fortfarande har öppet köp.
 2. Kontakta operatören; det kan vara bra att göra det skriftligt.
 3. Använd dig av Konsumentverkets standardformulär för att ångra dig eller skriv ett eget mejl. Glöm inte att inkludera datum.
 4. Spara en kopia.
Hitta ett bättre och billigare mobilabonnemang
Välj surf
0 GB
0,50 GB 200 GB

I butik gäller ingen ångerrätt – endast öppet köp

Om du har ingått avtalet för ditt mobilabonnemang i företagets affärslokaler gäller enligt lag ingen ångerrätt. Med affärslokaler menas lokaler som försäljaren vanligtvis använder som plats för att sälja sina produkter, vanligtvis i en butik.

Skulle du däremot ha blivit kontaktad av försäljaren utanför en affärslokal, omedelbart innan du ingick avtalet, gäller ångerrätten trots att du har ingått avtalet i butik. Det gäller exempelvis om säljaren lockar med dig in i butiken där du sedan ingår avtal om ett mobilabonnemang.

Har du köpt mobilabonnemanget i butik kan öppet köp gälla. Det innebär att man kan lämna tillbaka en vara inom en viss tidsperiod och få pengarna tillbaka. Det finns dock ingen lag på att butiker måste erbjuda öppet köp, så för att kunna utnyttja det måste det stå på kvittot eller avtalet att öppet köp gäller.

Om du varken har ångerrätt eller öppet köp kan du byta mobilabonnemang till ett som passar dig bättre. Du kan också i vissa fall överlåta mobilabonnemanget till någon annan.

Vad händer om jag har börjat använda tjänsten?

Om du börjar använda tjänsten under tiden som du har ångerrätt kan du till viss del bli skyldig att ersätta företaget.

Du ska då betala den del av tjänsten som har levererats fram till att du ångrade dig, jämfört med priset för den fullt utförda tjänsten enligt avtalet. Det kan exempelvis vara använd datatrafik eller kostnad för samtal som du har hunnit ringa innan du har utnyttjat ångerrätten.

Undvik att använda eventuell mobiltelefon om du vill ångra abonnemanget

Har du även köpt en mobiltelefon samtidigt som mobilabonnemanget bör du undvika att börja använda produkten förrän du har bestämt att du vill behålla den. Du har rätt att undersöka varan på samma sätt som i en butik, exempelvis öppna förpackningen för att se och känna på varan. Men du bör behålla plastskyddsfilmen på displayen och undvika att installera program i mobiltelefonen för att inte bli betalningsskyldig om du ångrar köpet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har du alltså i många fall rätt att ångra ditt mobilabonnemang. Men för att kunna göra det behöver du ha tecknat avtalet på distans och ångra dig inom 14 dagar. För att inte bli betalningsskyldig bör du inte heller ha använt tjänsten.

Du får ångra ditt mobilabonnemang om

 • Det inte har hunnit gå 14 dagar
 • Du inte har hunnit använda tjänsten
 • Du har tecknat avtalet på distans