Överlåta mobilabonnemang

För att överlåta ett mobilabonnemang måste du fylla i en överlåtelseblankett. Dessa kan du hitta på operatörens hemsida eller genom att besöka operatörens butik. Blanketten måste fyllas i av både dig som överlåter mobilabonnemanget och den nya ägaren. Den som tar över ett mobilabonnemang blir därmed betalningsansvarig och tar över dess villkor.

Så överlåter du ett mobilabonnemang

  1. Gå in på operatörens hemsida eller kontakta din operatör.
  2. Ladda ner eller be om en överlåtelseblankett.
  3. Fyll i uppgifterna som efterfrågas.
  4. Skicka in.

Du kan inte överlåta mobilabonnemang hos alla operatörer

Det är möjligt att överlåta ett mobilabonnemang hos de allra flesta operatörerna, men det finns ett fåtal som inte tillåter det. Då får du i stället säga upp mobilabonnemanget och så får personen som ville ha det teckna ett eget istället.

Tips! Du kan ta reda på om du kan överlåta ditt mobilabonnemang eller inte genom att gå in på din operatörs hemsida, eller kontakta operatören direkt.

Mobilabonnemangen som inte går att överlåta är oftast sådana utan bindningstid, men det finns också mobilabonnemang med bindningstid som inte går att överlåta.

Du kan bara överlåta abonnemang med bindningstid

Det är bara möjligt att överlåta abonnemang med bindningstid. Om abonnemanget är utan bindningstid eller om bindningstiden har gått ut kan du inte överlåta det.

I de fall då abonnemanget är utan bindningstid eller bindningstiden gått ut behöver du avsluta abonnemanget och teckna ett nytt abonnemang, i stället för att överlåta det.

Vilka typer av mobilabonnemang kan jag överlåta?

Det är möjligt att överlåta såväl privatabonnemang som företagsabonnemang. Hos många operatörer går det även att överlåta mobilabonnemang som tillhör dödsbon.

Hur du överlåter ett privatabonnemang eller ett företagsabonnemang skiljer sig inte särskilt mycket. Operatörerna kan dock ha olika överlåtelseblanketter som du får fylla i.

Vad kostar det att överlåta ett mobilabonnemang?

Hos de flesta operatörerna är det helt kostnadsfritt att överlåta mobilabonnemang, men det förekommer även operatörer som tar betalt för en överlåtelse. Kostnaden för en överlåtelse kan uppgå till så mycket som 500 kronor.

Hur lång tid tar det innan överlåtelsen har gått igenom?

Hur lång tid det tar att överlåta ett mobilabonnemang varierar mellan olika operatörer och vilket mobilabonnemang du överlåter. Hos en del operatörer tar det inte mer än ett par dagar att flytta över abonnemanget till den nya ägaren medan det hos andra kan ta drygt en vecka.

Det är oftast inte möjligt att överlåta ett mobilabonnemang direkt efter att du har skaffat det. Ofta måste du ha haft det i minst 30 dagar innan du får göra en överlåtelse.

Vilka krav finns på den som tar över ett mobilabonnemang?

Det är inte möjligt att överlåta ett mobilabonnemang till vem som helst. Operatörerna ställer vissa krav på den som ska ta över ett abonnemang.

Vilka krav operatörerna har kan variera men i regel är det tre villkor du måste uppfylla för att få ta över ett mobilabonnemang.

  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du måste vara folkbokförd i Sverige.
  • Du måste klara en kreditkontroll.

Samma krav gäller även för den som tecknar ett nytt mobilabonnemang.

Hitta ett bättre och billigare mobilabonnemang
Välj surf
0 GB
0,50 GB 200 GB