Hur många mobilabonnemang finns i Sverige?

Antalet mobilabonnemang som finns i Sverige ändras hela tiden, men den 31 december 2020 fanns det 14,3 miljoner tecknade mobilabonnemang enligt Post- och telestyrelsens statistik. Mobilabonnemang med mycket surf är det som ökar mest. De flesta mobilabonnemangen ägs av Telia, men Tele2Telenor och Tre har också stora andelar av antalet abonnemang på marknaden.

Antalet mobilabonnemang i Sverige var 14,2 miljoner våren 2018

Den 30 juni 2018 fanns det 14,2 miljoner mobilabonnemang i Sverige. Det var en minskning på 2 procent från samma tidpunkt året innan. Men sett till ett femårsperspektiv har antalet mobilabonnemang på marknaden rört sig stadigt uppåt.

Surfen är viktigast hos dagens mobilabonnemang i Sverige

Datamängd är det som kunderna sätter störst värde på hos mobilabonnemang, både sett till hur kunderna använder telefonen och vad operatörerna lyfter fram i sina erbjudanden, enligt en rapport från Konkurrensverket.

Mobilabonnemang som erbjuder både samtal och surf hade på ett år ökat med 3 procent när Post- och telestyrelsens rapport skrevs. De mobilabonnemang som bara erbjuder antingen samtal eller surf minskar betydligt snabbare, med 14 respektive 15 procent under samma period.

Dessutom ökar antalet mobilabonnemang med större mängd surf i takt med att dataanvändningen också går stadigt uppåt. Mängden datatrafik för mobiler ökade med 30 procent mellan 2017 och 2018. Datamängd är också det som främst lyfts fram i abonnemangserbjudanden enligt Konkurrensverket, medan samtalsminuter och sms ofta är fria.

Telia har flest mobilabonnemang på marknaden, men konkurrensen ökar

Telia, Tele2, Telenor och Tre är i storleksordning de operatörer som äger störst andel av mobilabonnemangen på marknaden. Tillsammans står de för 95 procent av abonnemangen som finns i Sverige. Hit räknas också operatörernas dotterbolag som använder samma nät, till exempel Halebop för Telia och Hallon för Tre.

Telia har stått orörd på förstaplatsen i många år och är fortfarande en bra bit före konkurrenterna. Däremot har skillnaden mellan operatörernas andelar blivit mindre på senare år, då både Telia och Tele2 har tappat procentenheter och Tre i stället har ökat, enligt Konkurrensverkets siffror.