Skillnaden mellan 3G, 4G och 5G

De största skillnaderna mellan 3G, 4G och 5G är hastigheterna och prestandan, vilket inte är så konstigt eftersom nätverken baseras på olika slags tekniker. På den här sidan går vi igenom hur de olika nätverken fungerar, hur deras framtid ser ut och vad som kan vara bra för dig som konsument att tänka på.

Allt började med 1G och 2G

1G är den första generationen cellulär trådlös teknik och introducerade analoga telefonitjänster i början av 1980-talet. När 2G (GSM) lanserades i början av 90-talet gick tekniken från analog till digital, och här lades också grunden för den trådlösa teknik vi alla känner till och använder i dag. På den här sidan fokuserar vi dock på de tre senare generationerna, 3G, 4G och 5G. Här nedanför berättar vi om vilka egenskaper och funktioner de tre olika nätverken besitter och hur de skiljer sig från varandra.

3G introducerade dagens trådlösa teknik

3G, det vill säga tredje generationens nätverk, introducerades kommersiellt i början av 2000-talet, och kunde tack vare sin kärnstruktur (UMTS) ge betydligt högre hastigheter än föregående generationers nätverk. Det blev nu möjligt att surfa på nätet, skicka e-post och ladda ner bilder och video. Faktum är att 3G satte standarden för majoriteten av de trådlösa tekniker vi använder i dag.

Nu har dock både 4G och 5G tagit över de flesta av 3G-nätets användningsområden. Och eftersom de nya nätverken kan leverera betydligt högre hastigheter och större kapacitet har operatörerna beslutat att avveckla både 2G- och 3G-näten i Sverige. Operatörerna vill helt enkelt kunna lägga mer fokus på att förbättra och bygga ut fjärde och femte generationens nätverk, som inte bara är snabbare utan även säkrare och mer energieffektiva.

När läggs 3G-näten ner?

Operatörerna har redan påbörjat avvecklingen av 3G, och senast i slutet av 2025 räknar de med att både 2G- och 3G-näten har fasats ut. Man har beslutat att börja med nedläggningen av 3G, eftersom 2G fortfarande används inom olika industriella och tekniska verksamheter.

Du behöver inte vara orolig för att plötsligt bli utan täckning när 2G och 3G försvinner. Operatörerna ser givetvis till att 4G-täckningen (på sikt även 5G-täckningen) är tillräckligt bra innan de lägger ner de äldre nätverken.

Hur påverkas jag som kund när 3G försvinner?

Operatörerna säger sig göra allt de kan för att du som kund ska påverkas så lite som möjligt av nedläggningen av 2G- och 3G-näten. Men om du använder äldre versioner av mobiltelefoner eller mobila bredbandsroutrar kan du behöva ändra vissa inställningar eller byta till en nyare enhet. Har du en relativt modern mobil eller router ska du egentligen inte behöva göra något alls, förutom att kontrollera att enheten är inställd på att använda 4G eller 5G.

Så ställer du in nätverket på Iphone

  1. Öppna Inställningar.
  2. Gå till Mobilnät > Alternativ för mobildata > Röst och data.
  3. Ställ in 4G eller högre.
  4. Aktivera VoLTE för bättre samtalskvalitet.

Så ställer du in nätverket på Android

  1. Öppna Inställningar.
  2. Välj Wifi och nätverk > SIM och nätverk > Nätverkstyp.
  3. Ställ in 4G eller högre.

När det gäller Android ska du tänka på att de exakta menyvalen kan skilja sig något mellan olika mobiltillverkare.

Har du en mobil router som ska uppdateras till 4G räcker det i regel med att du gör en fabriksåterställning. Det bör finnas instruktioner för hur du går till väga på din operatörs hemsida. Annars rekommenderar vi att du kontaktar supporten för att få vägledning.

4G är 10 gånger snabbare än 3G

4G introducerades i slutet av 2000-talet och byggdes ut på ”riktigt” i början av 2010-talet. 4G-tekniken är helt IP-baserad, vilket innebär att både röstsamtal, sms och data samlas i samma ”radiomiljö”. 2G och 3G baseras på GSM/GPRS där röstsamtal är en separat tjänst i nätet.

Fjärde generationens nätverk kan erbjuda 10 gånger så höga hastigheter som sin föregångare. Och det är just datahastigheterna som är den största skillnaden mellan 3G och 4G, vilket inte är så konstigt eftersom nätverken som sagt baseras på olika tekniker.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) och OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) sägs vara de två viktigaste teknikerna bakom 4G-nätets genomslagskraft.

  • MIMO: Digital dataöverföring där både sändaren och mottagaren har multipla radio-mottagare och sändare.
  • OFDM: En slags digital modulering som delar upp en signal i flera smalbandskanaler vid olika frekvenser, vilket kort förklarat möjliggör överföring av större datamängder i en och samma radiosignal.

Så fungerar 4G

Om du ringer via 4G-nätet eller använder internet på mobilen kopplar den upp sig mot operatörens närmsta 4G-mast. Masten skickar i sin tur signalen vidare till det som kallas ”core network”, det vill säga den centrala delen av det mobila nätverket, som kopplar ditt samtal till rätt person eller ansluter dig till den internettjänst du vill använda. 

Är det någon skillnad mellan 4G och LTE?

Nej, det är ingen skillnad mellan 4G och LTE. LTE är egentligen själva nätverksstandarden bakom 4G och ingen teknik i sig, utan snarare en serie tillägg, förbättringar och funktioner. Du har kanske till exempel hört talas om VoLTE, det vill säga Voice over LTE? När du aktiverar VoLTE på mobilen ansluter den bara till 4G-nätet, vilket innebär att du kan ringa eller ta ett samtal och samtidigt använda appar och program som vanligt.

På vår sida om VoLTE kan du läsa mer om hur det fungerar och vilka fördelar som finns med tjänsten.

Hur länge kommer 4G att finnas kvar?

Det finns inga planer på att lägga ner 4G-nätet, snarare tvärtom. Operatörerna har parallellt med 5G-utbyggnaden nämligen börjat modernisera sina 4G-nät, där kapaciteten ska bli mer än dubbelt så hög och tekniken bättre för miljön. Så du kan räkna med att 4G-nätet inte kommer försvinna i första taget.

5G har högre hastigheter och kortare svarstid än 4G

Även om 4G förde med sig helt nya förutsättningar för den teknik vi i dag tar för given, som videosamtal och streaming, har nätet inte tillräckligt stor kapacitet för alla de enheter och smarta prylar som kommer behöva uppkoppling i framtiden. Men det har 5G, som med högre frekvensband på mellan 3,5 och 100 GHz ger riktigt höga hastigheter, minimal fördröjning (latency) och ökad stabilitet.

De största skillnaderna mellan 4G och 5G är just hastigheterna och svarstiderna. Normalhastigheten för 4G ligger på mellan 10 och 54 Mbit/s (Megabit per sekund), medan 5G har en genomsnittlig hastighet på över 100 Mbit/s. Under optimala förhållanden ska man i 5G-nätet kunna nå upp till mellan 1 000 och 2 000 Mbit/s.

Därför är 5G snabbare än 4G

Kort förklarat består täckning av signaler som skickas vid olika frekvenser inom ett mobilnät. Lägre frekvenser kan förvisso nå långt, men kan dessvärre inte hantera några större datamängder. Höga frekvenser kan tvärtom hantera stora datamängder, men når inte lika långt. Fördelen med 5G är att tekniken kan använda både högre och lägre frekvenser än 4G, och det innebär att nätet både är snabbare och har en längre räckvidd.

Vad innebär svarstid?

Svarstid, latency på engelska, beskriver tiden från klick till action. När du till exempel klickar på like på Facebook eller Instagram uppstår en viss fördröjning mellan klicket och att din like syns under inlägget. 5G ska kunna leverera svarstider på ett par millisekunder, jämfört med dagens 25–35 millisekunder.

Det här behöver du för att få tillgång till 5G

För att du ska kunna koppla upp dig mot ett 5G-nät måste du för det första vara kund hos en operatör som har ett aktivt 5G-nät. Men du måste också ha ett abonnemang och en mobil som stödjer 5G.

I dag har alla de fyra största operatörerna rullat ut sina 5G-nät över stora delar av Sverige. Några av de mindre operatörerna har också hoppat på 5G-tåget, till exempel HalebopComviq Hallon och Vimla.

Vilket är det bästa abonnemanget med 5G?

Vi har utsett Vimlas mobilabonnemang med 20 GB till det bästa abonnemanget just nu, och eftersom 5G ingår så är det även det bästa 5G-abonnemanget enligt oss.

Men vilket som är bäst just för dig vet bara du. På vår sida om 5G-abonnemang kan du själv jämföra olika alternativ och hitta det som passar bäst utifrån dina personliga behov och preferenser.

Hitta det bästa 5G-abonnemanget just nu
Välj surf
0 GB
0,50 GB 200 GB