På Mobilabonnemang.se respekterar vi din personliga integritet. Vi samlar in och behandlar information om våra besökare i syfte att optimera användarupplevelsen på Mobilabonnemang.se, besvara frågor och kommentarer samt i marknadsföringssyfte. Uppgifter som går att koppla till dig som fysisk person registreras dock endast i de fall där du aktivt förser oss med dessa uppgifter. Det kan vara genom kommentarer, feedback eller kontaktformulär som finns på Mobilabonnemang.se.

Comparico AB, org nr. 556851-2312, driver Mobilabonnemang.se och är personuppgiftsansvarig med ansvar att se till att behandlingen och lagringen av personuppgifter följer de regler som finns.

Definition av personuppgift

Med personuppgifter menas namn, e-postadress, personnummer, fysisk adress och andra uppgifter som bidrar till möjligheten att identifiera en enskild fysisk person. Krypterade uppgifter och elektroniska identiteter som exempelvis IP-adresser räknas endast som personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Mobilabonnemang.se registrerar inte aktivt personuppgifter

Mobilabonnemang.se samlar inte in några personuppgifter. De enda personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du aktivt delar med oss. När du gör detta lämnar du aktivt samtycke i samband med att du ger feedback, kommenterar eller kontaktar oss. Vi avråder samtidigt från att lämna personuppgifter då det väldigt sällan hjälper oss ytterligare att besvara de frågor eller synpunkter vi får.

Mobilabonnemang.se registrerar anonym användardata

När du besöker Mobilabonnemang.se registreras information om din användning av sajten genom cookies och spårningsverktyget Google Analytics. Informationen inkluderar när och hur du använder sajten, platsinformation samt teknisk information. Informationen går inte att koppla till dig som enskild individ och räknas därför inte som personuppgifter. Sådan information kan delas in ett antal kategorier:

  • Användarbeteende – Vi registrerar information kring hur du använder Mobilabonnemang.se. Detta inkluderar bland annat vilka sidor du besöker, när du besöker dessa och hur lång tid du spenderar på respektive sida.
  • Platsinformation – När du besöker Mobilabonnemang.se registreras din ungefärliga geografiska position med hjälp av din IP-adress. Informationen kan i syfte att utveckla sajten/tjänsten samt att anpassa annonsering efter din ungefärliga geografiska position.
  • Teknisk information – Vi registrerar information om vilken typ av enhet du använder när du besöker Mobilabonnemang.se. Denna information kan inkludera IP-adress, operativsystem, webbläsare och cookies.

På Mobilabonnemang.se använder vi cookies för att optimera din användarupplevelse. Exempelvis kan val du gör på Mobilabonnemang.se komma att sparas så att du inte behöver göra dessa val en gång till nästa gång du besöker sidan. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem i vår cookie-policy.

Mobilabonnemang.se använder även tjänsten Hotjar i syfte att analysera hur du som besökare använder sajten. Information är anonymiserad och eventuella personuppgifter du lämnar i kommentars-/kontaktfält döljs aktivt.

Personuppgifter och användardata lagras säkert och delas aldrig

Skulle vi ta del av personuppgifter så lagras dessa på ett säkert sätt och aldrig längre än nödvändigt. Skulle vi misstänka att vår säkerhet brustit på något sätt kommer åtgärder omedelbart vidtas för att säkra den data och de personuppgifter vi vid tillfället haft i våra system. Personuppgifter som Mobilabonnemang.se tar del av överlåts eller säljs aldrig till tredje part.

Du har alltid rätt att ändra, radera och blockera insamling av personuppgifter

Du har alltid rätt att utan kostnad få ta del av, ändra i och radera de personuppgifter vi har registrerade om dig. Vid frågor eller önskemål om ändring eller radering så kontaktar du oss enklast genom vårt kontaktformulär.

Mobilabonnemang.se använder Google Analytics för insamling, lagring och analysering av användardata. Du kan välja att blockera all datainsamling gjord av Google Analytics med hjälp av Google Analytics Opt-out. Uppgifter kan även användas av Google för att ska personliga annonser med hjälp av Google AdSense.

Annonsering på Mobilabonnemang.se

Mobilabonnemang.se är genom sidans ägare Comparico AB aktiv inom en rad olika affiliateprogram. Syftet med dessa är att generera intäkter genom annonsering och länkning till annonsörer på sajten. Marknadsföringen sker dels i direkta samarbeten med annonsörer, dels genom program för affiliatemarknadsföring skapade av Adtraction Marketing AB, Adrecord AB, Adservice Scandinavia AB och TradeDoubler Sweden AB.