Vad kan man göra åt dålig mobiltäckning?

Det finns olika saker man kan göra åt dålig mobiltäckning, beroende på vad problemet beror på. Om täckningen är dålig inomhus kan du testa signalstyrkan på olika ställen i hemmet eller skaffa en enhet som förstärker eller skickar vidare signalen. Vilket mobilabonnemang och vilken operatör du väljer har också betydelse för vilken täckning du får.

Täckning är den signalstyrka som krävs för att kunna ringa, smsa och surfa med mobiltelefonen. Täckningen på en plats kan vara olika bra för olika tjänster och påverkar också surfhastigheten. Det krävs vanligtvis större signalstyrka att surfa på internet än att ringa telefonsamtal.

Vad kan jag göra åt dålig täckning inomhus?

Det finns flera lösningar som du kan testa om du har dålig mobiltäckning inomhus.

Kontrollera täckningen på olika platser i lägenheten

Täckningen kan vara olika bra på olika platser i ditt hem. Testa att gå runt med telefonen och se om du kan få en bättre signal, till exempel närmare routern, vid ett fönster eller på balkongen. Ibland kan det hjälpa att bara vrida på telefonen så att den inbyggda antennen riktas åt ett annat håll.

Använd handsfree när du pratar i telefon

Även din egen kropp kan störa täckningen. Prova att använda headset eller Bluetooth och lägg ifrån dig telefonen, så att varken huvudet eller handen hindrar mobilsignalen.

Använd wifi till surf och internetsamtal

Om du har en router med wifi hemma är det ofta lättare att få täckning via det nätet än via 3G eller 4G när du befinner dig inomhus. Med wifi kan du komma åt internet för att surfa och använda samtalsappar som till exempel Facetime eller Skype.

Däremot förbättras inte täckningen för vanliga telefonsamtal eller sms med hjälp av wifi. För att kunna ringa behöver du då aktivera en särskild tjänst för wifi-samtal om din telefon har stöd för det.

Tips! Tänk på att ställa routern där mobilsignalen är bäst, till exempel vid ett fönster och där så få väggar som möjligt hindrar signalen.

Skaffa en antenn som förstärker mobilsignalen

Ibland är täckningen dålig på grund av saker i omgivningen som du inte kan kontrollera, till exempel att väggarna inte släpper igenom mobilsignalen. Då kan du lösa problemet genom att skaffa en extern antenn som förstärker mobilsignalen utifrån och därmed ger bättre täckning inomhus.

En bordsantenn tar liten plats och kan placeras där signalen är som bäst. En riktantenn monterar du på utsidan av huset, riktad mot en basstation som skickar ut mobilsignaler. Innan du skaffar en riktantenn bör du kontakta din operatör och fråga om råd.

Det kan också gå att få starkare mobilsignal genom att göra en egen, provisorisk antenn av aluminiumfolie och metallföremål, till exempel kastrull eller en sil, som du lägger mobiltelefonen på.

Sök tillstånd för en repeater

En repeater är en förstärkare som skickar vidare signalerna från routern till ställen i hemmet där du har sämre täckning. Den är bra för att sprida signalen över en större del av din bostad.

Du måste ha ett tillstånd från din operatör innan du får använda repeater. Anledningen är att den kan störa mobilnätet, och det finns en risk att mobilnätet kan slås ut om repeatern är felinstallerad. Dessutom måste operatören godkänna att repeatern sänder vidare de frekvenser som operatören har ensamrätt på.

Tänk på! Kom ihåg att kontrollera vilka tillstånd som behövs om du ska köpa till något för att förbättra täckningen.

Varför har jag dålig täckning hemma?

Samtidigt som mobilnäten byggs ut och når allt fler områden, upplever många problem med dålig täckning inomhus. Det finns några vanliga orsaker till dessa problem.

  • Byggnaden stoppar signalen. Moderna fastigheter byggs för att vara bättre isolerade mot ljud och kyla, och med fönster som ska spara energi. Däremot dämpar sådana fasader och fönster mobilsignalerna i högre grad än äldre hus.
  • Miljön påverkar. Om din bostad ligger högt eller lågt, hur mycket hinder som finns i området samt avståndet till basstationen påverkar din täckning. Om din bostad ligger i radioskugga kan det lösas med en 3G-förstärkare med extern antenn.
  • Mobilnätet är överbelastat. En mobilmast kan bli överbelastad om många inom ett område använder samma mobilnät. Då kan täckningen bli sämre och surfhastigheten långsammare.
Tips! Du kan alltid rapportera till din operatör att du upplever dålig täckning i ett visst område. Om många gör det ökar chansen att operatören bygger ut sitt mobilnät i det området.

Varför har jag dålig täckning på min mobiltelefon?

Hur bra täckning du har kan också skilja sig åt mellan olika telefonmodeller du använder och vilka förutsättningar den har.

  • Telefoner har olika förutsättningar. Täckningen kan skilja sig åt för olika telefonmodeller. Även om du får dålig mobiltäckning på en platskan en vän med en annan typ av telefon få bättre täckning.
  • Smartphones antenner är dåliga. Till skillnad från äldre telefonmodeller har smartphones mindre antenner som är inbyggda i telefonen och inte sticker ut. Det gör att mottagningen är sämre trots att mobilnätet är mer välutbyggt.
  • Det finns inte 4G. Det kan hända att din mobiltelefon ansluter till 4G trots att det nätet har sämre täckning på platsen. Prova att ändra från 4G till 3G i din telefon för att få bättre täckning.

Vilken operatör har bäst mobiltäckning?

Vilken operatör som har bäst mobiltäckning beror på var i Sverige du bor och på vilka platser du brukar använda telefonen. Siffror från analysföretaget Tutela visar att Telia och Tre har den bästa täckningen i Sveriges tre största städer. Enligt operatörernas täckningskartor har dock Telias mobilnät större spridning över landet än Tre, likaså Tele2 och Telenor. 

Du kan läsa vidare på vår sajt om vilket mobilabonnemang som har bäst täckning.

Tänk på! Dålig täckning är som regel ingen giltig anledning till att få avsluta ett mobilabonnemang under bindningstiden. Men om du kan styrka att bristen på täckning beror på ett fel i tjänsten och bryter mot vad operatören har lovat i avtalet kan det hända att du får säga upp mobilabonnemanget.

Filip Svensson
Filip Svensson Telekom-skribent filip.svensson@mobilabonnemang.se