Tele2:s logga och mobilmastTele2 har haft flera stora driftstörningar i mobilnätet och ska nu göra en omfattande nätöversyn för att lösa problemet. Foto: Paul2015 och Shi Yali/Shutterstock.com

Granskningar

Tele2 har alltid haft bra och stabila mobilnät över hela landet. Det senaste året har de dock dragits med ett flertal stora störningar. Därför väljer Tele2 nu att göra en omfattande nätöversyn för att få bukt med problemet som har haft stor påverkan på många kunder både i Sverige och utomlands.

Tele2:s mobilnät är vanligtvis stabilt över stora delar av Sverige och operatörens nät har flera gånger prisats. Bland annat utsågs nätet till det näst bästa i landet av P3 Connect, endast slaget av Telia. Det senaste året har Tele2:s mobilnät dock dragits med flera störningar.

Till följd av detta väljer operatören nu att se över sitt mobilnät. Tele2:s nätöversyn ska vara av högsta prioritet vilket bland annat innefattar detaljgranskning av alla nätverkskomponenter och infrastruktur. Detta för att säkerställa att operatören har det pålitligaste nätet i Sverige.

– Vi har gång på gång sett bevis på att Tele2s nätverk är av högsta klass, och vi har vunnit flera priser för täckning, kvalitet och pålitlighet. Trots detta har vi upplevt ett antal allvarliga driftstörningar under det senaste året, med omfattande påverkan för våra kunder, säger Tele2-koncernens nätchef, Thomas Helbo.

Tre stora störningar på ett år

Under det senaste året har Tele2:s nät haft tre större störningar. Den ena gällde roaming inom Europa medan de två övriga primärt berörde svenska kunder.

Tele2-koncernens vd, Anders Nilsson, säger i ett pressmeddelande att man inte är nöjd om inte Tele2 har landets mest pålitliga nät. Han vill att kunderna ska kunna känna sig trygga med att använda mobilnätet och just nätet kommer alltid ha högsta prioritet.

Nätöversynen ska pågå i tre månader

Den nätöversyn som Tele2 ska genomföra inleddes redan tidigare i veckan och man räknar med att den kommer pågå i åtminstone tre månader.

Nätöversynen kommer det externa managementkonsultbolaget, Analysys Mason, leda i samarbete med nätorganisationen på Tele2.