Mobilmast från Tele2 på en höjd i ett öppet landskap med blå himmelTele2 har lyckats minska energiförbrukningen i mobilnäten även fast antalet tjänster och lösningar ökar. Foto: Pressbild/Tele2

Rapporter

Ökningen av datatrafik gör att energiförbrukningen ökar i mobilnäten. Forskningsprojektet SooGreen har visat hur mobiloperatörer kan minska mängden energiförbrukning i mobilnäten trots det ökade användandet, skriver Tele2 i ett pressmeddelande.

Tele2 som var en av flera aktörer som deltog framgångsrikt i det internationella forskningsprojektet Service Oriented Optimization of Green Mobile Networks, SooGreen som ägde rum under en treårsperiod från 2015 till 2018. Totalt deltog 16 företag från fem olika länder. 

Trots ökat användande av mobilnäten lyckades Tele2 spara el motsvarande 100 villors elförbrukning

Uppgiften gick ut på att begränsa energiförbrukningen av mobilnäten som måste kunna hantera en konstant ökning av mängden datatrafik. Elförbrukningen lyckades Tele2 reducera med 2,3 GWh per år genom att göra användningen av olika frekvenser så bra som möjligt utifrån hur de användes i 4G-nätet.

Enligt Tele2-koncernens kommunikations- och hållbarhetsdirektör Viktor Wallström överträffade resultatet förväntningarna och på Tele2 är man mycket stolta över hur mycket bolaget faktiskt sparade. Mängden el som Tele2 lyckades spara motsvarar en ungefärlig elförbrukning av 100 fristående villor under ett års tid. 

– SooGreen-projektet hjälpte oss att begripa hur vi kan uppnå systematiska energibesparingar genom att optimera energiförbrukningen i mobilnätet, säger Viktor Wallström.

Offentliga myndigheter och recensenter överväldigades av resultaten

Initiativet med projektet SooGreen klargör behovet av en minskning av energiförbrukningen i utformningen av mobilnäten där datatrafikmängden ökar och det ständigt kommer nya tjänster och lösningar. Under tiden ska man även ta hänsyn till utvecklingen av smarta elnät.

I ett utlåtande från ”Cooperation for a sustained Leadership in Telecommunications” (Celtic), som är en del av nätverket Eureka, var det generella intrycket av SooGreen utmärkt. Offentliga myndigheter och recensenter imponerades mycket över resultaten som presenterades och den nyskapande tekniken som utvecklades i projektet. I större delen av de resultat som presenterades visade projektet på flera energifördelar samtidigt som det gjordes intressanta analyser av nackdelar och fördelar med olika lösningar som standardlösningar, tydliga exploateringsplaner och relevanta spridningsaktiviteter. Demonstrationerna upplevdes mycket bra och pekade tydligt på det jobb som gjorts.

Tele2 ska nu tillsammans med många andra aktörer delta i AI4Green, vilket är ett nytt projekt som Celtic initierat. Den nya projektet fokuserar på hur nyttjandet av artificiell intelligens optimerar energiförbrukning och resurser.