Rapporter

Polisen har länge efterlyst hemlig dataavläsning. Och med ett nytt lagförslag ska det bli möjligt för polis och åklagare att spionera i brottsmisstänktas datorer och telefoner. Telekomoperatörerna är dock tveksamma till att släppa in spionprogram i näten.

Polisen vill komma åt brottslingar med spionprogram

Att installera spionprogram för att komma åt information från brottsmisstänkta är något polisen och Säpo länge efterlyst. Strax före jul föreslog en utredning att hemlig dataavläsning skulle tillåtas på prov under en femårsperiod, skriver Nyteknik. Man föreslår att telekomoperatörerna frivilligt ska få välja om man vill medverka vid hemlig dataavläsning eller inte. Men samtidig säger man att det kan bli en skyldighet om det inte fungerar med frivillighet.

Stor del av internettrafiken är krypterad

90 procent av den avlyssnade internettrafiken är krypterad och går inte komma åt med dagens tillåtna hemliga tvångsmedel. Ofta kan det handla om vanliga appar som Twitter och Whatsapp. Frågan om polisen inte skulle få använda sig av hemlig dataavläsning blev åter aktuellt efter terrordådet på Drottninggatan. Detta eftersom det i efterhand visade sig att Rakhmat Akilov använde sig av krypterade appar innan han genomförde dådet.

Kritiken mot förslaget är stort

Många är kritiska till lagförslaget, branschorganisationen it- och telekomföretagen, där flera stora mobiloperatörer är medlemmar, är en av dem. Man menar att det skulle vara oansvarigt av operatörerna om man släpper in trojaner och andra spionprogram. Det går emot uppdraget att tillhandahålla säkra nät.

Även Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är mycket kritiska till förslaget. Man anser att dessa medel, som skulle användas till att kartlägga enskilda individers liv, är integritetskränkande och därför bör användas restriktivt.

Anne Ramberg är generalsekreterare på Advokatsamfundet. Hon menar att om det finns särskilda skäl för att förhindra terrorbrott eller andra brott mot rikets säkerhet bör hemlig dataavläsning tillåtas. I övrigt är Advokatsamfundet väldigt kritiska till att det görs för lite för att skydda den personliga integriteten.