Man tittar upprört på mobilskärm.PTS tagit fram en vägledning som ska hjälpa operatörerna att stoppa bluffsamtal från utlandet, vilket man hoppas kommer hindra en stor del av de bedrägeriförsök som sker telefonledes. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Säkerhet

Allt fler svenskar blir utsatta för telefonbedrägerier, vilket Post- och telestyrelsen (PTS) nu vill sätta stopp för med ett nytt regelverk. Reglerna kommer att införas nästa år, men redan nu kan operatörerna ta del av myndighetens vägledande material. Det rapporterar Telekom idag.

Antalet telefonbedrägerier har ökat markant, och spoofing är ett av de allra vanligaste tillvägagångssätten. Spoofing innebär att ett telefonnummer manipuleras så att det ser ut som att samtalet kommer från någon annan än det egentligen gör, där syftet är att komma över personlig information.

För att få bukt med det här allt större problemet har PTS nu tagit fram en vägledning med vilken man ska kunna förhindra bluffsamtal från utlandet men som ser ut att komma från ett svenskt nummer.

Goda förutsättningar för att hindra många bedrägeriförsök

Jesper Simons, enhetschef för nummerfrågor på PTS, konstaterar att telefonbedrägerier är ett stort problem som drabbar allt fler. Förhoppningen är dock att vägledningen ska hjälpa operatörerna att hindra en stor del av de försök som görs.

Kort om vägledningen

I ett pressmeddelande sammanfattar PTS vägledningens inriktning i stort. Operatörerna ska till exempel kunna stoppa samtal med svenska fastnummer som kommer in via internationellt gränssnitt, och även svenska mobilnummer som kommer in via internationellt gränssnitt efter att ha säkerställt att abonnenten inte använder ett svenskt nummer utomlands.

I vissa specifika fall ska de även kunna blockera nummerpresentationen istället för att stoppa samtalet.

Blir lag 2024

Nästa år ska vägledningen bli lag, och PTS har nu påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifterna.