tre fiberbredbandskablarAnvändningen av mobilnäten har ökat i Sverige under fösta halvåret av 2020. Dessutom har användningen av fiber via bredband ökat. Foto: alphaspirit.it/Shutterstock.com

Mobilnät

Post- och telestyrelsen (PTS) har släppt rapporten Svensk telekommarknad för det första halvåret 2020 som redogör hur den svenska telekommarknaden har sett ut under första delen av år 2020. Rapporten visar på flera intressanta trender, bland annat att användningen av mobilnäten samt antalet fasta bredband via fiber har ökat. Den pågående coronapandemin pekas ut som möjlig orsak till detta i ett pressmeddelande på PTS hemsida.

Under det första halvåret av 2020 har trafiken i mobilnätet ökat med 31 procent. Samma period förra året var ökningen endast 23 procent. Dessutom har antalet trafikminuter ökat med ungefär 11 minuter – det var längesedan som det var en så stor ökning av trafikminuter.

Enligt rapporten beror en del av ökningen på att Telia har redovisat en stor ökning av trafik för mobilt bredband. De menar att det beror på att många går över till mobila bredbandslösningar i områden där kopparnäten avvecklas.

Fiberabonnemangen ökar stadigt

Rapporten visar att antalet fasta bredbandsabonnemang har ökat med 3 procent. Bland de olika typerna av fasta bredband är det fiberabonnemang som har ökat mest, nämligen 9 procent. Ökningen är lika stor som föregående perioder, vilket visar att bredband via fiber ökar i stadig takt. Faktum är att 73 procent av alla bredband var fiberabonnemang, enligt rapporten.

Även bredbandsabonnemang med en hastighet på 100 Mbit/s har ökat, närmare bestämt med 8 procent. Cirka 80 procent av alla abonnemang i Sverige hade en hastighet på 100 Mbit/s eller mer.

Användningen av vissa telekomtjänster minskar

Rapporten ger även en fingervisning om vilka telekomtjänster som inte längre är lika populära. Bland annat har ökningen av gruppanslutningar avtagit. Gruppanslutningar är alltså när privata internetabonnemang är tecknade med till exempel hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar i stället för en privatperson. Ökningen av dessa var under perioden bara 3 procent.

Andra tjänster som har minskat är abonnemang för fast telefoni och traditionella betal-tv-abonnemang.