Energi- och digitaliseringsministerEnergi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman tycker att det ska vara möjligt att utestänga 5G-operatörer som utgör en säkerhetsrisk. Foto: Pressbild/Regeringen

Säkerhet

Sverige vill ta fram en ny lag som ska göra det möjligt att stoppa 5G-operatörer som utgör en säkerhetsrisk, det skriver DN. Energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman, anser att säkerheten blir viktigare i och med att vi kommunicerar allt mer via våra telefoner.

Inför utbyggnaden av 5G i Sverige vill regeringen kunna ställa krav och kunna stoppa operatörer som inte uppfyller säkerhetskraven. Energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman, säger till DN att myndigheterna måste kunna ställa krav om en operatör, leverantör eller komponent ses som en säkerhetsrisk och att den ska kunna uteslutas.

Det är PTS, Post- och Telestyrelsen som ska vara den myndighet som har möjlighet att dra in operatörernas tillstånd från att delta i utbyggnaden av det nya mobilnätet.

Säkerheten blir viktigare när fler använder sina mobiltelefoner

I takt med att vi världen över använder våra telefoner allt mer blir säkerhetstänket viktigare. Idag går det att kommunicera via en telefon på en mängd olika sätt och då är det viktigt att kunna garantera säkerheten. Det är inte uteslutet att regeringen inför hårdare krav även när det kommer till 4G.

Kinesiska telekomföretag ses som en säkerhetsrisk

I dagens läge är det framförallt kinesiska telekombolag, i huvudsak Huawei, som ses som en säkerhetsrisk. Omvärlden har anklagat telekombolaget för att låta den kinesiska underrättelseverksamheten använda sig av deras produkter.

Flera länder har redan valt att utesluta Huawei från allt 5G-arbete, bland annat Nya Zeeland och Australien. I USA har man valt att porta Huaweis produkter från myndigheternas upphandling. Kina har svarat på detta genom att stämma USA.

Anders Ygeman vill dock inte peka ut några kinesiska företag som ett säkerhetshot. Istället menar han att säkerhetsnivån rent generellt måste höjas även om diskussionerna som förts även påverkat den svenska regeringen.

Sverige kan inte vänta in regler från EU

I och med att 5G-frekvenser ska börja auktioneras ut redan i december hinner regeringen inte invänta några gemensamma regler från EU. När EU väl kommer med en lagstiftning kommer Sverige ansluta sig till den. Det förutsätter visserligen att säkerhetskraven från EU inte är lägre än de svenska.