Hur fungerar 5G?

Femte generationens mobilnät, 5G, kommer att göra det möjligt att surfa i högre hastigheter än tidigare. Men mobilnätet är i första hand inte för oss privatpersoner, även om vi också kan dra nytta av det.

Med 5G kommer vi kunna surfa snabbare och i stabilare nät än någonsin tidigare. Men 5G är i första hand inte en stor tillgång för oss mobilsurfare. Istället är mobilnätet en stor tillgång till industrin, som med hjälp av tekniken bland annat kan ta fram förarlösa fordon. Framöver kommer det mesta att vara uppkopplat, men för att det ska vara möjligt är 5G en absolut nödvändighet.

Vad är 5G?

5G är femte generationens mobilnät. Det mobila nätverket är under uppbyggnad i stort sett över hela världen och ska ge betydligt högre surfhastigheter och bättre täckning än någonsin tidigare. Skillnaderna är stora gentemot dagens 3G- och 4G-nät. Surfhastigheten i det nya nätet ska exempelvis vara upp till tio gånger så snabbt som dagens 4G-nät.

Med 5G ska det rent teoretiskt vara möjligt att nå hastigheter på upp till 10–20 GB per sekund. En mer realistisk hastighet är dock 1 GB per sekund, vilket också är mycket snabbt.

Förutom hastigheterna är 5G stabilare än 4G, och det ska vara möjligt att koppla upp ännu fler personer och enheter mot samma nät utan att surfupplevelsen påverkas.

Fördröjningen minskar avsevärt med 5G

Hastigheten är den stora fördelen de flesta tänker på när det kommer till 5G. Det finns dock en stor fördel som många missar, nämligen fördröjningen. Fördröjningen, eller latency som det också kallas, är det som ibland kan få mobilen eller datorn att upplevas långsam även om täckningen och nätet är bra.

Exempel: Latency kan vara den tid det tar för dig från att du klickar på play på ett videoklipp tills klippet startas.

I de nya 5G-näten kommer fördröjningen att vara som mest 1 millisekund medan den i 4G-nätet är i genomsnitt 50 millisekunder.

Vilka användningsområden finns med 5G?

Med 5G kommer inte bara privatpersoner att kunna surfa snabbare än tidigare. Det nya mobilnätet kommer att kunna användas till mycket mer än så. Det finns betydligt fler användningsområden som mobilnätet kan användas till när 5G introduceras. Det mest troliga är att det användningsområde där 5G kommer vara som mest betydelsefullt inte ens har uppfunnits i dag.

Mobilnätet kommer att kunna användas inom allt möjligt: jordbruk, kläder, konsumentprodukter och mycket mer. Med 5G kommer det även att bli möjligt att bedriva verksamheter som tidigare krävde fysiska personer. Det kommer även bli lättare att jobba på distans.

Här är några exempel på 5G:s användningsområden

Förarlösa bilar

5G-nätet kommer att vara helt avgörande för om vi i framtiden ska kunna använda förarlösa bilar eller inte. När det kommer till just förarlösa bilar är fördröjningen helt avgörande. Skulle fördröjningen vara densamma som med dagens 4G-nät skulle alla beslut ta för lång tid, och bilen skulle inte kunna köras på ett säkert sätt.

VR och AR

VR, Virtual Reality, och AR, Augumented Reality, är områden där 5G kan göra stor skillnad.

VR är en teknik där man med hjälp av datorn kan skapa en simulerad miljö som antingen är påhittad eller tagen från verkligheten. Med hjälp av ett par glasögon kan användaren sedan se sig om och uppleva den virtuella världen som att den vore verklig.

I dagsläget är tekniken beroende av datorer som kopplas till glasögonen med hjälp av en sladd. Det 5G exempelvis kan göra är att skapa en virtuell värld i molnet som användaren sedan kan streama till sina glasögon. På så vis blir världen mer verklighetstrogen än tidigare.

AR är en teknik där användaren blandar verkligheten med det digitala för att få en förstärkt verklighet. Användaren adderar digital information i sitt synfält, exempelvis grafer, objekt eller liknande, som ett lager över den verkliga världen. Med 5G kan AR-tekniken utvecklas ännu mer och exempelvis kopplas till linser eller glasögon för att ge användaren digital information i realtid.

Internet of things

5G väntas även bli viktigt inom IoT, Internet of Things, där föremål kopplas upp mot mobilnätet. Det kan handla om hushållsaparater och annan elektronik med inbyggd internetuppkoppling. Ett stabilt mobilnät är exempelvis viktigt inom vården om robotkirurgi ska kunna användas i framtiden.

När kommer 5G?

5G har redan lanserats på flera platser runt om i världen. Verizon blev den första operatören i världen att lansera kommersiella 5G-nät och det gjordes i delar av Chicago och Minneapolis.

Faktum är att 5G även har kommit till Sverige. I december 2018 startades det första 5G-nätet på KTH Campus i ett samarbete mellan KTH, Ericsson och Telia. Det är inte helt klart när det första kommersiella 5G-nätet kommer till Sverige, men operatörerna räknar med att det börjar lanseras under 2020. Först kommer storstäderna att kopplas upp, följt av populära semesterorter.

Det behövs en ny router och telefon med stöd för 5G

När 5G väl införs i Sverige betyder det inte per automatik att alla kan surfa i 5G-hastigheter. För att kunna surfa i 5G på mobiltelefonen behöver den exempelvis ha stöd för det mobila nätverket. De allra flesta telefoner som finns idag har inte stöd för 5G, men allt fler mobiltillverkare tar fram modeller som ska klara av det nya mobilnätet.

Även den som surfar på mobilt bredband måste se till att routern har stöd för 5G. Den som inte har en router som är kompatibel med 5G får helt enkelt nöja sig med att surfa i 4G-nätet.

Kritiker oroar sig för att 5G är farligt

I samband med utbyggnaden av 5G har en del människor ställt sig kritiska till de nya mobilnäten. Många forskare hävdar att strålningen är farlig, framförallt nu när basstationerna placeras allt närmare befolkningen.

Forskningsvärlden är dock splittrad när det kommer till 5G. Det finns även forskare som menar att det inte alls finns några större risker med mobilnäten och den elektromagnetiska strålningen.

Trots att det inte finns några tydliga bevis för om 5G är hälsofarligt eller inte har det på vissa platser i världen gått så pass långt att utbyggnaden av det nya mobilnätet har stoppats.

Fiber kommer fortfarande att ha högre kapacitet än 5G

När 5G kommer till Sverige får kunderna ett bra komplement till dagens fiber. Att byta ut fibern mot 5G är däremot inte att föredra. Fiber kommer även den närmaste framtiden att ha högre kapacitet än 5G och därför vara det bättre alternativet.

Den stora fördelen med fiber är att man i stort sett alltid får den hastighet man har betalat för. I mobilnäten kan hastigheten däremot variera.

Filip Svensson
Filip Svensson Telekom-skribent filip.svensson@mobilabonnemang.se