Har man ångerrätt på mobilabonnemang?

Ja, i vissa situationer kan du ångra ett köp av mobilabonnemang. Möjligheten att ångra köpet beror på var du köpte abonnemanget. Enligt lag har du ångerrätt om du har ingått avtal via telefon eller internet (så kallade distansavtal) eller utanför företagets vanliga affärslokaler.

Du har inte ångerrätt enligt lag om du har ingått avtalet i företagets butik. Vill du ta tillbaka ett köp där du har tecknat avtal i en butik kan du enbart göra det via “öppet köp”, om det framgår i avtalet att öppet köp gäller.

Så ångrar du ditt mobilabonnemang

 1. Kontrollera att det inte gått 14 dagar sedan du tecknade abonnemanget eller att du fortfarande har öppet köp.
 2. Kontakta operatören, det kan vara bra att göra det skriftligt.
 3. Använd dig av Konsumentverkets standardformulär för att ångra dig eller skriv ett eget mejl. Glöm inte att inkludera datum.
 4. Spara en kopia.
Hitta ett bättre mobilabonnemang
Välj surf
0 GB+
2 GB 100 GB+

14 dagars ångerrätt om du har ingått avtal på distans

Enligt lag har du ångerrätt på ditt mobilabonnemang om du har ingått avtalet på distans eller utanför företagets vanliga affärslokaler, exempelvis hembesök eller annan tillfällig försäljning som köpcentrum eller på gatan. Ångerrätten på mobilabonnemang gäller vanligtvis 14 dagar från att du ingick avtalet. Den kan även förlängas i upp till ett år om du inte får information om din ångerrätt på ett korrekt sätt.

Information om ångerrätt ska innehålla följande

 • Om och under vilka förutsättningar det finns ångerrätt
 • Hur lång tid du har rätt att ångra ditt mobilabonnemang
 • Hur du ska gå tillväga för att ångra dig
 • Att du kan använda Konsumentverkets standardformulär för att ångra dig
 • Hur du kan ta del av standardformuläret

Det kan vara bra att skriftligt ångra sitt köp av mobilabonnemang och spara en kopia. Om det skulle uppstå en tvist om huruvida du har ångrat ditt köp måste du kunna bevisa att du har ångrat dig och när du gjorde det. Operatören kan inte kräva att du ångrar dig skriftligt, men det kan vara enklare för dig att bevisa att du har ångrat ditt köp och när du gjorde det.

I butik gäller ingen ångerrätt – endast öppet köp

Om du har ingått avtalet för ditt mobilabonnemang i företagets affärslokaler gäller enligt lag ingen ångerrätt. Med affärslokaler menas lokaler som försäljaren vanligtvis använder som plats för att sälja sina produkter, vanligtvis i en butik.

Om det däremot skulle vara så att du har blivit kontaktad av försäljaren utanför en affärslokal, omedelbart innan du ingick avtalet, gäller ångerrätten trots att du har ingått avtalet i butik. Det gäller exempelvis om säljaren lockar med dig in i butiken där du sedan ingår avtal om ett mobilabonnemang.

Om du varken har ångerrätt eller öppet köp kan du byta mobilabonnemang till ett som passar dig bättre. Du kan också i vissa fall överlåta mobilabonnemanget till någon annan.

Du kan bli betalningsskyldig om du har börjat använda tjänsten

Om du börjar använda tjänsten under tiden som du har rätt att ångra köpet, kan du till viss del bli skyldig att ersätta företaget.

Du ska då betala den del av tjänsten som har levererats fram till dess att du ångrade dig, jämfört med priset för den fullt utförda tjänsten enligt avtalet. Det kan exempelvis vara använd datatrafik eller kostnad för samtal som du har hunnit ringa innan du har utnyttjat ångerrätten.

Undvik att använda eventuell mobiltelefon om du vill ångra abonnemanget

Har du även köpt en mobiltelefon samtidigt som mobilabonnemanget bör du undvika att börja använda produkten förrän du har bestämt att du vill behålla den.

Du har rätt att undersöka varan på samma sätt som i en butik, exempelvis öppna förpackningen för att se och känna på varan, men du bör behålla plastskyddsfilmen på displayen och undvika att installera program i mobiltelefonen för att inte bli betalningsskyldig om du ångrar köpet.

Har man rätt att ångra sitt mobilabonnemang?

Sammanfattningsvis är alltså svaret att ja, du kan ångra ditt mobilabonnemang. Men för att kunna göra det behöver du ha tecknat avtalet på distans och ångra dig inom 14 dagar.

Det kan också vara bra om du inte använt tjänsten innan du ångrar dig eftersom du annars kan bli betalningsskyldig. 

Du får ångra ditt mobilabonnemang om

 • Det inte hunnit gå 14 dagar
 • Du inte hunnit använda tjänsten
 • Du tecknat avtalet på distans