Vad är skillnaden mellan 3G, 4G och 5G?

Skillnaden mellan 3G, 4G och 5G är framför allt vilken surfhastighet som mobilnäten klarar av. 3G, 4G och 5G är olika generationer av mobilnät som har utvecklats i takt med att kraven på vårt mobilanvändande har blivit högre. 4G är alltså anpassat för högre krav på mobilkapacitet än 3G-nätet, och 5G byggs för att kunna klara ännu mer avancerade uppgifter.

Idag är 4G det primära mobilnätet. 3G används också i hög grad och kompletterar 4G när täckningen är dålig eller vid röstsamtal som inte kräver lika hög kapacitet. 5G är under utveckling hos många operatörer och förväntas börja lanseras i Sverige år 2020.

Skillnaden i hastighet blir större, men täckningen tar tid att komma ikapp

Varje generation av mobilnät utvecklas för att klara en snabbare hastighet än de föregående. Men eftersom det tar tid att bygga ut mobilnät är täckningen för 3G mer utbredd än för 4G. Såväl hastighet som täckning varierar också mellan olika operatörer och telefonmodeller, och kvaliteten kan också vara olika mellan surf och telefonsamtal.

Moderna telefoner stödjer även generationer under deras primära nätverk. Till exempel kan 4G-telefoner ansluta även till ett 3G-nät.

3G har bra täckning i hela landet

Det var via lanseringen av 3G som det på allvar blev möjligt att surfa i mobilen. Det var också i samband med 3G-nätet som smartphones och mobilt bredband började användas, och det blev möjligt med videosamtal.

  • Täckning: 3G-nätverk finns tillgängligt i så gott som hela Sverige och på de flesta tätbefolkade platser i världen.
  • Hastighet: 3G klarar mellan 200 kbit/s och 384 kbit/s, beroende på telefon och avståndet till en 3G-mast. Nätverket blir överbelastat om många använder 3G-nätet samtidigt, inte minst när det handlar om mer krävande data som exempelvis videoklipp.
  • Batteri: Eftersom 3G-nätet är väl utbrett behöver inte telefonen använda batteri för att söka efter nätverk.

4G klarar mer hastighetskrävande funktioner

4G baserades på helt ny teknologi jämfört med föregående nät. 4G klarar av videosamtal och livestreaming i högre grad än 3G. 4G har också uppgraderats till versionen som kallas 4G+ eller 4G LTE, som är det som huvudsakligen används idag.

  • Täckning: I städer är 4G väl utbrett, medan tillgången fortfarande kan vara tunnare på mer glesbefolkade platser. Äldre telefoner har inte alltid möjlighet att stödja 4G, utan kopplar då upp sig på 3G-nätet i stället.
  • Hastighet: För att få kallas 4G behöver nätet som regel klara en hastighet på omkring 100 Mbit/s för mobiler, men i praktiken hamnar användaren på mellan 10 och 50 Mbit/s. Det uppgraderade 4G+ eller 4G LTE kan däremot nå upp till 100 Mbit/s med telefoner som stödjer det nätet.
  • Batteri: Högre mobildatahastighet kan göra att batteritiden förkortas.
Tips! Om du får dålig täckning med 4G kan du ansluta din telefon till 3G istället. Ska du ringa ett samtal fungerar det också bra att ändra till 2G.

5G förväntas nå extrema hastigheter 

Än så länge är mycket oklart gällande 5G, men man tror att det kommer att helt förändra vårt sätt att använda mobilnätet. Det kommer att vara en vidareutveckling av 4G med betydligt större bandbredder och högre hastigheter.

  • Täckning: Ett krav är att det ska gå att surfa på tidigare svåråtkomliga ställen, som exempelvis på tåg. 5G kommer att utgå från befintliga mobilmaster för att snabbare kunna sprida mobilnätet och spara pengar på utbyggnaden.
  • Hastighet:5G förväntas klara en datahastighet på 10 000 Mbit/s. I allra bästa fall hoppas man kunna nå en maxhastighet på 10 Gbit/s. Fördröjningen förväntas gå ner till 1 millisekund.
  • Batteri: Förhoppningen är att 5G ska förbruka mindre av telefonens batteri än de föregående generationerna. 

Vilka är skillnaderna mot 1G och 2G?

Till skillnad från de senare mobilnäten är 1G och 2G primärt byggda för telefonsamtal, och 2G även för att skicka sms. Det var möjligt att surfa via 2G-nätet, men hastigheten var mycket låg. 

2G-nätet kallas också för GSM, Globalt system för mobil kommunikation. Kapaciteten var 9,6 kbit/s, vilket är 40 gånger mindre än 3G när det kom. Dock har 2G den mest utbredda täckningen för telefonsamtal.

Med 1G – som fick sitt namn först när det kom andra generationer att tala om – var det mycket brus i telefonen under samtal, och det används inte över huvud taget idag.

Fungerar samma router för 3G och 4G?

Ja, det finns routrar som stödjer både 3G och 4G. Många 4G-enheter går också att ansluta till 3G, medan routrar utvecklade för 3G inte kan användas med 4G-nät.

Tänk på! Enheter som stödjer 4G går också att använda med 3G, men motsvarande gäller inte åt andra hållet.

Hur ändrar jag från 3G till 4G i min iPhone?

Du kan själv växla mellan 3G och 4G i din iPhone. Gå in på inställningar och tryck på Mobilnät. På vissa modeller av iPhone finns Aktivera 4G som ett eget alternativ. I andra fall trycker du på Alternativ för mobildata och kan där välja om du vill använda 4G eller 3G.

Om du har bra täckning för 4G kan du få högre hastighet för surf och telefonsamtal om du ändrar till 4G. Däremot kan batteritiden bli kortare.

Filip Svensson
Filip Svensson Telekom-skribent filip.svensson@mobilabonnemang.se