Utmärkelser

I en undersökning genomförd av Nordic Bench för att mäta lojaliteten hos operatörernas kunder utsågs Vimla till vinnare. Vimla, som låg överlägset först i undersökningen, tror att det beror på deras kundfokus och att de konstant arbetar för att göra sina produkter prisvärda. 

Vimla överlägset nöjdast kunder 

I undersökningen som genomfördes under 2018 fick kunderna själva ranka sina operatörer. Dels kunde kunderna ange om de skulle rekommendera operatören till någon annan, men även hur man upplevde att den stod sig mot konkurrensen. I slutändan sammanställdes detta till ett värde som användes för att rangordna de olika operatörerna. När man sammanställt resultaten låg Vimla på 61 poäng medans tvåan Halebop låg på 31. Det innebär att Vimla hade överlägset nöjdast kunder i undersökningen. 

Anledningarna till vinsten flera 

Anledningen till att Vimla uppvisar en så otroligt stark kundnöjdhet är enligt de själva bra kundrelationer och kostnadseffektiva lösningar. Johan Littorin som är affärsansvarig på operatören beskriver deras hårda arbete med kunderna och att man ser denna undersökning som ett kvitto på att det har funkat. Han nämner även värdet i operatörens enkelhet och det faktum att de försöker vara schyssta i allt de gör och producerar. 

Små operatörer har nöjdast kunder 

Ett fenomen som även har visat sig i tidigare liknande undersökningar är att små operatörer ofta presterar bättre i kundnöjdhet. Inte heller denna undersökning är något undantag. Bland de operatörer som rankade högst fanns exempelvis: 

  1. Vimla
  2. Halebop
  3. Hallon 

De tre minsta operatörerna i undersökningen var med andra ord även de tre operatörer som hade högst upplevd kundnöjdhet. På de lägre rankingarna kommer samtliga av de större operatörerna. Om detta beror på att man har närmare till kunden, eller att man har mer moderna företagslösningar är inte helt solklart. Troligtvis beror det dock på att man är närmare kunden i alla led i företaget.