människor som sitter på en bänk med datorerTrots en snabb ökning av datatrafiken i Sverige är risken för överbelastning relativt liten.

Mobilnät

Flera rapporter från svenska operatörer visar på en snabb ökning av dataförbrukningen under de senaste två veckorna. Coronavirusets utbrott har förändrat våra mobil- och datavanor, men finns det risk för att näten blir överbelastade? Telekom idag har pratat med experten Fredrik Nyman som reder ut begreppen.

Tomma gator och arbete hemifrån. Coronavirusets utbrott och spridning har påverkat både vår vardag och fritid, vilket bland annat syns i vår förbrukning av data de senaste veckorna. Flera operatörer har vittnat om nya rekordnivåer i nättrafiken, och i media har man rapporterat om att det finns risk för överbelastning. 

Sveriges nät klarar högre tryck

Telekom idag har pratat med Waystreams produktchef Fredrik Nyman, som menar att risken för överbelastning inte är så stor som många kanske tror.

– Siffror från den svenska knutpunkten Netnod och som bekräftas av stadsnät vi är i daglig kontakt med, är att trafikökningen i sig inte är mer än tio-femton procent som mest. Under dagtid har trafikmängden ökat desto mer, men inte så att näten går i taket. Vi är alltså bra utrustade i Sverige, säger Fredrik Nyman till Telekom idag.

Problem trots starka nät

Fredrik Nyman menar att en del, trots ett bra rustat nät, kan uppleva att tjänster eller sajter inte fungerar som vanligt. Han tillägger dock att detta sällan har med en överbelastning av nätet att göra.

Orsakerna bakom vissa nätproblem kan dock vara svåra att spåra. Fredrik Nyman nämner till exempel lokala flaskhalsar och bortprioriterad nättrafik.

Telemetri ger ökad kunskap

En lösning på många nätproblem är enligt Fredrik Nyman telemetri. Han beskriver denna teknik som ett effektivt sätt för nätverken att leverera information om status och funktion till en databas. Genom att mäta och analysera flera tusen parametrar, kan man då få ökad kunskap om nätets funktion, men även tidiga varningar om nätet håller på att förlora sin kvalitet.

Värdefull lösning för operatörerna

Enligt Fredrik Nyman är många av våra stadsnät i Sverige utrustade med den teknik som krävs för att tillämpa telemetri. Som operatör har man alltså redan i dag möjlighet att börja med regelbundna mätningar av nätkvaliteten, och därmed öka sina chanser att upptäcka och åtgärda problem innan de har vuxit sig för stora.