Foto: Pressbild / Tre.se

Granskningar

I slutet av januari inledde PTS tillsyn mot Tre Sverige. Anledningen var att personer med äldre versioner av Blackberry-telefoner fick betala en extra avgift för användandet av internet. Nu har PTS beslutat att avskriva ärendet.

Kunder med Blackberry-telefoner får betala extra avgift

Det var i slutet av januari som Post- och Telestyrelsen, PTS, inledde tillsyn mot Tre efter att ett avtalsvillkor på operatörens prislista uppmärksammats. Det handlade om att kunder med Blackberry-telefoner fick betala en avgift för att e-post, surf och annan dataöverföring ska fungera. Detta misstänktes då bryta mot nätneutraliteten.

Tre själva hävdade att detta endast gällde modeller med operativsystem från 2013 eller äldre. För att kunna erbjuda vissa funktioner, som exempelvis kryptering var kunderna tvungna att aktiveras i Blackberrys egna servar och för detta tog Tre ut en licensavgift.

PTS avskriver nu ärendet

Kunder med äldre Blackberry-telefoner kunde ha tillgång till internet även utan att betala avgiften. Då kunderna fortfarande hade tillgång till internet anser inte PTS att Tre brutit mot nätneutraliteten och på något sätt begränsat användarnas tillgång till internet. Därav har PTS tagit beslutet att avskriva ärendet.

Tre kan därmed fortsätta ta ut en licensavgift för kunder med de äldre versionerna av Blackberry-telefoner.

Johan Johansson, vd på Tre, säger i ett pressmeddelande att han tycker det känns skönt att ärendet avskrivs, att man haft en bra dialog med PTS hela vägen och att man är glada att både PTS och Tre har kommit fram till samma slutsats om vilka regler som gäller. 

I beslutet skriver PTS:

”Av det svar som Tre inkommit med framgår att slutanvändarnas tillgång till internet inte begränsas oavsett om de väljer att betala för den aktuella tilläggstjänsten eller inte. Villkoret och dess tillämpning är därmed inte i strid med ovan nämnda förordning. Ärendet ska därför skrivas av från vidare handläggning.”

Foto: Pressbild/Tre