närbild huawei mobiltelefon med en blurrig blå bakgrundEfter att Post- och telestyrelsen uteslöt Huawei från 5G-auktionen överklagade Telekombolaget beslutet till kammarrätten. Nu har auktionen pausats och just nu vet man inte vad som händer. Foto: Trismegist san/Shutterstock.com

Mobilnät

Efter att Huawei överklagat Post- och telestyrelsens (PTS) beslut att inte få delta i auktionen av 3,5 Ghz- och 2,3 Ghz-banden valde man att tillfälligt pausa auktionen och invänta beslut från kammarrätten. Men nu verkar det osäkert om utbyggnaden av 5G kan påbörjas under nästa år, skriver SvD Näringsliv

Post- och telestyrelsen har pausat auktionerna av frekvensbanden efter Huaweis överklagande och nu är det ingen som vet vad som händer. Post- och telestyrelsen har valt att invänta beslut från kammarrätten innan de fortsätter med 5G-auktionen. I bästa fall kommer det ett beslut inom ett par veckor och då kan utbyggnaden vara igång redan innan jul. Men enligt Post- och telestyrelsen är det osäkert om 5G-utbyggnaden kan påbörjas nästa år.

Uteslöt Huawei på inrådan av försvarsmakten och säkerhetspolisen

Det var på inrådan av säkerhetspolisen och försvarsmakten som PTS valde att utesluta telekombolagen Huawei och ZTE från att leverera utrustning till 5G-näten. Anledningen är att det finns en oro för att bolagen kan ha en koppling till den kinesiska staten vilket skulle utgöra en säkerhetsrisk. 

PTS beslutade i fredags att de skjuter på den 5G-auktion som skulle ha inletts den 10 november. PTS chef för spektrumanalys, Kristian Viidas, inser att förseningen kommer att få kritik. Det är en fin balansgång. Å ena sidan finns hänsyn till de säkerhetspolitiska aspekterna och andra sidan konsumenterna och industrin som önskar att 5G-utbyggnaden sker så snabbt som möjligt. 

Svårt att säga när utbyggnaden av 5G kan påbörjas

I nuläget är det enligt Kristian Viidas omöjligt att svara på hur lång tid processen kommer att ta. Om det vill sig riktigt illa kan det röra sig om många månader om Huawei väljer att gå så långt som möjligt i frågan och PTS väljer att avvakta tills hela den juridiska processen är klar. Det går inte garantera att utbyggnaden av 5G kan påbörjas nästa år. 

PTS skulle i teorin kunna gå vidare med auktionerna utan villkoren om kinesiska leverantörer, något som bland annat Telia hoppas på. Enligt Telias nätchef, Staffan Åkesson, skulle myndigheterna kunna ställa generella krav på hur näten byggs efter auktionen, vilket inte behöver vara kopplat till en viss frekvens. 

PTS kan mycket väl välja den vägen, enligt Kristian Viidas. Samtidigt fortsätter både Telia och de andra operatörerna att lansera 5G i smyg i de frekvensband som redan finns tillgängliga.