Granskningar

Operatören Tre är just nu under utredning. Detta efter att operatören tagit ut en avgift för kunder med Blackberry-mobiler för att deras e-post, surf och dataöverföring ska fungera, vilket kan bryta mot EU:s regler om ett öppet internet.

PTS misstänker att Tre inte följer EU-regler

Operatören Tre misstänks ha brutit mot EU:s regler om nätneutralitet. De tvingar nämligen kunder med Blackberry-mobiler att betala en avgift för att deras mejl, dataöverföring och surf överhuvudtaget ska fungera. Nätneutraliteten bygger på principen om att all internettrafik ska behandlas lika. Det handlar om att ett rikt och stort bolag inte ska kunna köpa till sig fördelar, utan alla ska ha samma möjligheter.

Info: Skulle inte nätneutraliteten finnas skulle ett stort och rikt bolag som Netflix kunna slå ut sina konkurrenter genom att betala olika internetleverantörer för att deras filmer ska strömmas i bättre kvalitet.

Post- och Telestyrelsen (PTS) utreder nu Tre och har skickat ett antal frågor till operatören som måste besvaras innan 19 februari. De vill att företaget ska få en möjlighet att motivera varför de tagit ut denna avgift. PTS vill även få en förklaring på varför och hur de tycker denna avgift går ihop med EU:s regler om ett öppet internet.

Flera operatörer har tidigare utretts av PTS

I samband med utredandet av Tre har man uppmärksammat att det även funnits begränsningar i operatören Telenors särskilda villkor för kontantkortskunder. Kunderna har inte kunnat använda ip-telefoni eller internetdelning om inte annat avtalats. PTS har varit i kontakt med Telenor angående detta och Telenor har lovat att stryka villkoren.

PTS slog även fast för ett år sedan att Telia brutit mot nätneutraliteten genom att erbjuda sina kunder fri surf till sociala medier och streamingtjänster trots att de nått sitt datatak. Tidigare erbjöds kunderna att surfa helt fritt men det begränsades då det utnyttjades till internetdelning. Telia har överklagat PTS beslut och nu väntar man på att förvaltningsrätten ska avgöra ärendet. Även Tre har tidigare haft ett liknande erbjudande men valde att dra tillbaka det efter att PTS påpekat detta.