Foto: astudio/Shutterstock

Granskningar

De kinesiska fabriker som tillverkar produkter för bolaget Zound har fortsatt produktionen trots larm om dåliga arbetarvillkor. Trots larmet kommenterar Telia att de tänker fortsätta samarbetet med högtalarföretaget. 

För närmare två veckor sedan rapporterade Di Digital  om ljudföretaget Zounds fortsatta anlitande av fabriker i Kina trots att de har visat på undermåliga arbetsförhållanden. 

Telia kommer fortsätta samarbetet med Zounds

Att Telias samarbetspartner Zounds har fortsatt anlita producerande företag i Kina trots vetskap om de dåliga arbetsförhållandena är inget som kommer påverka samarbetet i dagsläget. Det kommenterar Telias presstalesperson Ralf Bagner i ytterligare en rapportering från Di Digital  under föregående vecka.

Telia, som äger hela 12,6 procent av bolaget Zounds aktier, menar att de sedan samarbetets början under 2016 har kontrollerat bolaget kontinuerligt där de har tittat på hur underleverantörer lever upp till uppföranderegler. 

Kontrollerna ska enligt Telia ha skapat tydliga förbättringar även om de är medvetna om att det kommer att krävas mer arbete. 

Arbetsförhållandena präglas av övertid och farliga arbetsförhållanden

Utredningarna som har synliggjort de dåliga arbetsförhållandena på fabrikerna i Kina har genomförts av revisorer på uppdrag av Zound Industries. Enligt undersökningen ska de anställda jobba över närmare 20 timmar övertid varje vecka. 

Enligt kinesisk lag är endast 36 timmar övertid per månad som mest tillåtet. 

Zounds har avlutat relationer med flera underleverantörer

Sedan Telia och Zounds ingick ett samarbete 2016 har bolaget avslutat relationer med ett flertal underleverantörer. 

Underleverantörerna som Zounds har valt att avbryta samarbete med är de som har levererat plastmaterial med otillåtna kemikalier. De underleverantörer som tillverkar produkterna har fått vara kvar, vilka också är de fabriker som har undermåliga arbetsförhållanden.