Foto: Paul2015/Shutterstock.com

Samarbeten

Stockholm Exergi inleder att samarbete med Telia. Mobiloperatören ska vara med i arbetet med att förbättra styrningen av fjärrvärme i tusentals bostäder. Även mobiloperatören Telenor inleder ett samarbete.

Stockholm Exergi arbetar med att göra den svenska huvudstaden hållbar. Man har som ambition att senast 2030 använda bränsle som är 100 procent förnybart eller återvunnet.

Telia ska leverera IoT-enheter

Nu har Telia tecknat ett avtal med Stockholm Exergi där man under de kommande tre åren ska hjälpa till att leverera 9 000 smarta Internet of Things-enheter. Dessa ska användas för att bidra till en säkrare och jämnare leverans av värme i fastigheter.

– Vi kan med denna satsning hjälpa kunderna att bli effektivare vad gäller fastighetens effekt- och energianvändning. Det gör det också enklare att styra temperaturen i fastigheten med en jämnare inomhustemperatur som följd, berättar Stefan Patrikson, affärsutvecklingsdirektör på Stockholm Exergi.

Ska förenkla arbetet för fastighetsägare

En fastighetsägare kommer efter installationen av IoT-enheterna få tillgång till digitala tjänster för smartare energioptimering och förvaltning. Genom att använda sig av digitala lösningar blir det lättare för en fastighetsägare att lokalisera olika fastigheters behov. På så vis kan man lägga energin där det verkligen behövs.

En del underhållsarbeten kommer även gå att ersätta genom digitala lösningar.

Telenor förnyar samarbetet med Skanska

Även Telenor inleder, likt Telia, ett samarbete. I detta fall handlar det om ett förnyat samarbete med byggföretaget Skanska. Telenor Sverige förlänger sitt nuvarande samarbete om att vara bolagets helhetsleverantör av data- och mobilkommunikation.

Det första avtalet trädde i kraft 2014, det förlängs nu med ytterligare 36 månader. Förutom flera digitala tjänster omfattar avtalet cirka 10 000 abonnemang.

Just nu levererar bolaget tjänsten Telenor One Flexibel samt datatjänsten Nordic Connect. Dessa tjänster samlar Skanskas kommunikation mellan kontor och kollegor i ett säkert och privat nät.

– Vi är oerhört stolta över att vi med tiden har fått växa affären med Skanska och att vi nu även har fått förtroendet att förlänga vårt samarbete med tre nya år. Skanska är ett företag i framkant som just nu är ute på en spännande digitaliseringsresa och vi ser fram emot att hjälpa Skanska på den resan framöver, säger Mats Almgren, chef för affärsområdet företag på Telenor Sverige.