Tele2 Sveriges vd Samuel Skott kan vara nöjd efter Tele2:s första kvartal. Foto: Pressbild/Tele2

Rapporter

Både Tele2 och Telia redovisar starka siffror för årets första kvartal. Båda bolagen presenterade siffror som varit bättre än vad många analytiker förutspått.

Teleoperatörerna Tele2 och Telia redovisar starka siffror i bolagens kvartalsrapporter. Båda bolagen har ökat sin omsättning från tidigare år.

Tele2 gick starkt det första kvartalet

Teleoperatören Tele2:s rörelseresultat uppgick till 1 628 miljoner kronor, före skatt. Det är siffror som är bättre än väntat. Flera analytiker hade räknat med ett resultat på 1 599 miljoner kronor. För bolaget uppgick försäljningen till 6 221 miljoner kronor för det första kvartalet. Det är att bättre än SME Direkts konsensusprognos på 6 015 miljoner kronor.

Tele2 håller just nu på att planera sammanslagningen med Com Hem. Siffrorna som redovisas tar dock inte hänsyn till något sammangående bolagen emellan. Prognosen avser kvarvarande verksamhet. Sammanslagningen är beräknad att slutföras någon gång under årets andra halvår.

Tele2 redovisar en vinst på 800 miljoner kronor före skatt från årets första kvartal. Det är en ganska kraftig ökning från förra årets 678 miljoner kronor. Totalt uppgick omsättningen till 6 221 miljoner kronor vilket går att jämföras med 2017 års siffror på 5 945 miljoner kronor.

Även Telia har gått starkt

Med Tele2 är inte den enda teleoperatören som visar starka siffror för det första kvartalet. Det gör även Telia. Visserligen redovisade man en minskad rörelsevinst, vilket dock var i linje med det som förväntades. Men den justerade vinsten var högre än väntat.

Omsättningen för Telia uppgick till 19 852 miljoner kronor, vilket är bättre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 19 471 miljoner kronor. Även den organiska försäljningstillväxten växte. Den var 0,2 procent, jämfört med -0,3 procent förra året.

Telia vill köpa tillbaka aktier för 15 miljarder

I samband med kvartalsrapporten meddelar Telia att styrelsen har beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier. Man har som ambition att över den kommande treårsperioden återköpa aktier till ett värde av fem miljarder kronor årligen vilket blir totalt 15 miljarder kronor.

Anledningen uppges vara att återföra överskottskapital till aktieägarna och försöka optimera bolagets kapitalstruktur.

– Jag är nöjd med att kunna presentera ett tydligt sätt att optimera vår balansräkning. Genom återköpsprogrammet strävar vi efter att öka avkastningen till aktieägarna samtidigt som vi bibehåller utrymme för att genomföra disciplinerade värdeskapande förvärv inom ramen för vår strategi i Norden och Baltikum, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia, i ett pressmeddelande.