Mobilnät

Mobiloperatörerna Telia och Tele2 har beslutat sig för att avveckla det gemensamt ägda 3G-nätet. Operatörerna är delägare i företaget UMTS-nät AB, Sunab, som driver näten.

Teknikutvecklingen går hela tiden framåt. 3G har till stor del ersatts av 4G och om inte allt för lång tid kommer vi ha 5G nät i Sverige.

Telia och Tele2:s 3G-nät läggs ned

Sedan 2001 har Sunab varit bolaget som ansvarat för utvecklingen och skötseln av Tele2 och Telias gemensamt ägda 3G-nät. Men i takt med att teknikutvecklingen hela tiden går framåt har de två svenska operatörerna beslutat sig för att avveckla Sunab-nätet.

Nätet har genom åren haft stor betydelse för digitaliseringen i landet. Men den teknikutveckling som skett, exempelvis införandet av 4G, har har minskat dess betydelse vilket uppges vara anledningen till att man nu avvecklar näten.

Kommer ta sju år att avveckla näten

Avvecklandet av Sunab kommer ske successivt och inleds troligtvis i slutet på året. Man beräknar sedan vara helt färdiga i slutet på 2025.

Det handlar totalt om drygt 6 000 basstationer som ska avvecklas, alternativt användas inom någon annan nätutbyggnad. Detta kommer leda till kostnads- och energieffektiviseringar för båda operatörerna.

– Detta initiativ är ytterligare ett bevis på Tele2:s utmanaranda. Övergången från 3G till 4G ligger helt i linje med vår nätverksstrategi, att flytta vidare från äldre nätteknologi och utveckla nästa generations nätverk. Som Sveriges mest energieffektiva operatör är vi oerhört stolta över att nu accelerera utvecklingen och därmed bli ännu mer kostnads- och energieffektiva, säger Samuel Skott, vd Tele2 Sverige.

Kunderna påverkas inte

Att 3G-näten avvecklas kommer visserligen ta tid men varken Telia eller Tele2:s kunder kommer påverkas av detta.

– Det här ingenting som våra kunder kommer att märka av eftersom vi kommer att flytta över trafiken till andra nät. Det påverkar inte heller vårt eget 3G-nät, säger Martin Pehrsson, nätchef på Telia.