Två händer som håller i en surfplatta och har videosamtal med en kvinna och två barn och Telias logga i vänster hörn.Telia har arbetat med hållbarhet länge och målet är att vara helt koldioxidneutrala till 2030. Foto: Telia/Press och Halfpoint/Shutterstock.com

Utmärkelser

Hållbarhet är något som har blivit allt viktigare. För elfte året i rad har Sustainable Brand Index utsett Telia till det mest hållbara företaget i telekombranschen.

Telia har länge arbetat med hållbarhet och företaget fortsätter att satsa brett i det hållbara folknätet. Målet är att vara helt koldioxidneutralt genom hela värdekedjan år 2030. Telia har återigen utsetts till telekombranschens mest hållbara företag av Sustainable Brand Index.

Förnybar el i Telias nät och tjänster

Telia är den första teleoperatören som har ställt krav på att den el som driver deras tjänster och nät inte bara ska vara förnybar. Elproduktionen ska även leva upp till högt ställda krav när det gäller miljö, klimat, växter, djur och människor. 

Telias vd, Anders Olsson, är glad och stolt över utmärkelsen att svenska folket ser Telia som det mest hållbara telekomföretaget. 

Bidrar till att minska det sociala utanförskapet

När det gäller den social hållbarheten har Telia bidragit med att minska det sociala utanförskapet vilket blivit extra påtagligt i samband med coronapandemin.

Äldre, mindre digitala företag, unga och barn får också hjälp från Telia i samverkan med kommuner genom initiativen Mer digital och Bli digital. Under året drev Telia bland annat kampanjen #ensammatillsammans där äldre erbjöds extra surf.

Målet: koldioxidneutrala 2030

Telia arbetar för noll utsläpp och noll avfall. Det innebär att målet är att vara helt koldioxidneutral till 2030, vilket gäller genom hela värdekedjan inklusive Telias leverantörer och kunder.

I arbetet mot att bli klimatneutrala kompenserar Telia för de utsläpp de orsakar i sin verksamhet genom att stötta miljöprojekt som minskar utsläppen globalt i motsvarande grad. 

Återanvändning – en del i arbetet mot att bli klimatneutral

Återanvändningen av gamla it-produkter är också en del av arbetet i att bli klimatneutrala. För att vi ska kunna leva uppkopplade krävs det hårdvaror som bredbandsroutrar, datorer och mobiler. Under 2020 återanvände Telia nästan 100 000 bredbandsroutrar efter att de rekonditionerats. Telia erbjuder både konsumenter och företag att panta sina mobiler eller andra it-produkter så att de kan återanvändas.