mobilmast med motorväg och gröna fält i bakgrundenTelias 5G-nät ska täcka 90 procent av Sveriges yta och nå 99 procent av befolkningen när utbyggningen är klar. Foto: Petar Petrov/Shutterstock.com

Mobilnät

5G-utbyggnaden pågår för fullt, och Telia har satsat miljarder på det nya nätet och på att förbättra 4G för kunderna. Som en del i processen kommer operatören nu att steg för steg avveckla sitt 3G-nät.

I slutet av 2023 kommer inga kunder hos Telia längre att använda 3G-nätet. I stället kommer all användning ha flyttats över till de nya, modernare näten, 4G och 5G. 

Telia meddelade förra veckan i ett pressmeddelande att de börjar fasa ut 3G. Tanken är att göra plats för den nya tekniken i stället. Även 2G kommer steg för steg att avvecklas, men den utfasningen kommer att pågå ända fram till slutet av 2025.

Nya mobilnät öppnar för nya innovationer

När 4G lanserades gjorde det stor skillnad för samhället och teknikutvecklingen. Nya tjänster, branscher och företag har kunnat växa fram, och våra liv ser annorlunda ut än det gjorde tidigare.

Därför är förväntningarna höga nu när 5G breder ut sig alltmer över landet.

– Det kommer att förändra vår värld på nytt och skapa en mängd fantastiska innovationer, säger Staffan Åkesson, som är teknisk chef på Telia.

Många fördelar med att flytta användning från 3G

Men för att något nytt ska få plats, måste det gamla försvinna. 3G används mindre och mindre, och tillverkarna har därför i stort sett slutat tillverka teknikerna för det äldre nätet. På sikt kommer det att bli allt svårare för Telia och andra operatörer att få tag i den utrustning som behövs för att hålla nätet igång.

Dessutom kommer 5G-nätet att spara fem gånger så mycket energi än de äldre mobilnäten. Att flytta användningen till modernare nät är alltså också ett steg till mer miljövänlig teknik.

5G-nätet ska täcka nästan hela Sverige

Telias mål är att 99 procent av befolkningen kommer att ha tillgång till deras 5G-nät när utbyggnaden är klar. Precis som 4G-nätet ska 5G täcka över 90 procent av Sveriges yta, enligt planen.