Hand håller blå gsm-mobil.I syfte att underlätta övergången till 4G och 5G har Telia beslutat att skjuta upp nedstängningen av 2G-nätet till 2027. Foto: Wanz.st/Shutterstock.com

Mobilnät

Planen var att avvecklingen av 2G-nätet skulle vara klar 2025, men nu har Telia beslutat att skjuta upp nedläggningen till 2027. Syftet är att underlätta övergången till modernare nät, då många uppkopplade prylar fortfarande använder 2G-nätet. Det skriver Telia i ett pressmeddelande.

1992 lanserade Telia 2G-nätet (även känt som GSM), och med över 30 år på nacken möter det helt enkelt inte dagens krav på det uppkopplade samhället. Nätverket avvecklas därför över hela världen, och i Sverige var planen att det skulle stängas ner helt 2025. Det har både Telia och de andra svenska operatörerna kommunicerat sedan 2020. 

Men nu har Telia tagit beslutet att skjuta på avvecklingen av 2G till 2027.

Vill underlätta övergången till 4G och 5G

Staffan Åkesson, teknisk chef för Telia Sverige, berättar att 2G-nätet i princip går tomt i dagsläget och att många av kunderna redan har gjort en uppgradering till modernare nätverk som 4G och 5G. Men man ville ändå se över möjligheten att skjuta upp nedstängningen för att göra övergången ännu smidigare för kunderna, och slutsatsen är att Telia har förutsättningar för att göra det till 2027 i stället för till 2025.

3G-avvecklingen sker enligt plan

Telias 3G-avveckling går däremot enligt plan och kommer att vara helt klar 2025. Redan nu är mer än hälften av Telias 3G-nät nedstängt. Orsaken till varför man vill hålla 2G i drift lite längre är att fler uppkopplade prylar, som larm och kameror, använder 2G. Dessutom fungerar ju de allra flesta 3G-mobiler även i 2G-nätet.

Men för att kunna hålla 2G vid liv fram till 2027 måste Telia vidta särskilda driftåtgärder, och det måste även ske en omplanering av äldre utrustning.

Övergången till modernare teknik får inte stanna av

Staffan Åkesson betonar att de inte kommer kunna erbjuda en trygg och stabil upplevelse i 2G-nätet efter 2027, eftersom både själva tekniken och kompetensen kring tekniken försvinner. 

Han menar att det därför är av yttersta vikt att övergången till modernare teknik inte stannar av, utan att arbetet med att uppgradera till lösningar baserade på 4G och 5G snarare måste växla upp. Och enligt Åkesson är det något som Telia kommer att fortsätta hjälpa sina kunder med.