En laptop med statistik som en man skriver på.Telia Crowd Insights är en automatiserad tjänst som vanligen används vid stadsplanering. Nu har datan visat sig värdefull för att ta reda på hur väl vi följer rekommendationerna i Sverige. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Granskningar

Enligt ett pressmeddelande från Telia visar en dataanalys på att hemmajobbet är fortsatt populärt bland svenskarna. Som en konsekvens har också resandet minskat för första gången sedan i somras.

Telia har under året analyserat rörelsedata för svenskar. Nu visar datan att de flesta följer rekommendationerna och stannar hemma. Det gäller både ett minskat resande och mer hemmajobb.

Svenskar följer rekommendationerna

Telias analys baseras på tjänsten Telia Crowd Insights. Tjänsten samlar in och analyserar anonymiserad och aggregerad rörelsedata, vilket den har gjort före och efter de senaste rekommendationerna för covid-19.

– Vår data visar att svenskarna verkar fortsätta att ta till sig myndigheternas råd och rekommendationer, även om faktorer som väder, väglag och sjukdom också kan spela in, säger chef för affärsområde dataanalys på Telia, Kristofer Ågren.

Någonting intressant som analysen visar är bland annat att andelen svenskar som arbetar på den fysiska arbetsplatsen ökade under hösten i år. Men från och med vecka 48 bröts trenden plötsligt. Årets fyra sista veckor tycks färgas av hemarbete.

I Stockholm arbetar 18 procent fler personer hemma än på kontoret. I både Skåne och Västra Götaland såg utvecklingen ungefär likartad ut.

Helt automatisk tjänst

Telia Crowd Insights är ett helt automatiserat system som bygger på anonymt insamlad data. Tjänsten lanserades så tidigt som 2017 och har sedan dess justerats för att representera hela Sveriges befolkning.

Från början använde man Telia Crowd Insights som ett instrument för stadsplanering och samhällsplanering. Exempelvis är kunskap om individers rörelsemönster viktigt när man ska anlägga en ny väg eller dra en ny busslinje.

Men nu används alltså Telia Crowd Insights dessutom som ett sätt att mäta rörelsemönster hos svenskar under pandemin. Analyserna som Telia Crowd Insights har kommit fram till ger viktig information gällande hur väl svenskar överlag följer rekommendationerna. Telia ser fram emot att följa utvecklingen och Kristofer Ågren påpekar att jul och nyår kommer att bli extra intressant.