vy över malmö med turning torsoMalmö stad satsar på samhällsutveckling och bättre välfärd. Telia City Vitality Insights bidrar med nya insikter och smart teknik. Foto.Cinematographer/Shutterstock.com

Lanseringar

Nu tar Malmö stad hjälp av Telia City Vitality Insights för att kunna utveckla samhället efter hur invånarna reser, bor och arbetar. Genom anonymiserad nätverksdata från Telias mobilnät hoppas man på att få en tydligare bild över stadens puls och aktivitet, och genom det skapa ett starkare Malmö.

Telia City Vitality Insights samlar in anonymiserad nätverksdata från mobilnätet och presenterar sedan statistik över hur människor rör sig och reser i samhället. Genom databaserade verkyg och metoder är syftet att ge städer och kommuner bättre insikt i invånarnas aktiviteter och resebehov, vilket i sin tur är ett stöd för samhällsutveckling och bättre välfärd.

Nu har det blivit dags för Malmö stad att använda sig av Telia Vitality Insights. 

Vill leverera bättre välfärd

Enligt Giovanni Leoni, Malmö stads automationsledare, är det just nya insikter och smart teknik som behövs för att man ska kunna utveckla staden i rätt riktning.

– Genom att använda sig av City Vitality Insights inom flera av stadens verksamheter, alltifrån insikter kring turism-näringen till hur stadens offentliga ytor nyttjas, så kommer vi kunna utveckla staden till att bli mycket bättre för de som bor och vistas i staden, säger han i ett pressmeddelande.

Telia Crowd Insights – en tjänst med nya användningsområden

En annan del av Telia Companys Location Insights, är Telia Crowd Insights som lanserades 2017. Tjänsten samlar in nätverksdata som ska representera hur svenskarna reser och förflyttar sig – i den egna staden men även mellan kommunerna. Telia Crowd Insights används främst när det gäller planering av nya gång- och cykelvägar, busslinjer eller bilvägar.

Under våren har dock Telia Crowd Insights även varit en viktig resurs för Folkhälsomyndigheten, som har använt statistik och exakta datapunkter i sitt arbete med att försöka bromsa coronavirusets spridning i samhället.