Samarbeten

Tillsammans ska fem av Sveriges ledande teleoperatörer ingå ett samarbete med organisationen ECPAT. Ett samarbete som ämnar stoppa utnyttjandet av barn på nätet. 

Det var under torsdagen som teleoperatörerna Com Hem, Tele2, Telia, Tre och Telenor annonserade att de skulle ingå ett samarbete med organisationen. I sitt arbete vill de försvåra, förebygga, och förhindra förövares användande av deras produkter och tjänster. 

Tillsammans vill de stoppa nätets exploatering av barn

Vi lever i en tid då teknikens möjligheter inte riktigt når några gränser. Dessvärre har internet bland annat blivit en plattform för användare som utsätter barn för sexuell exploatering. Förövare kan i och med tekniken sprida material, kontakta barn samt skapa nätverk för utnyttjande av barn.

I dagsläget har teleoperatörerna redan tagit till dagliga åtgärder för att försvåra för förövarna som trots detta lyckas hitta kryphål för att fortsätta skapandet av krypterade tjänster, livestreaming och låsta forum. 

Teleoperatörerna tycker alla gemensamt att de behöver stärka och utveckla sina insatser ytterligare för att nå en önskad förändring. 

Teleoperatörerna vill lägga fokuset på informationsdelning och benchmarking

Kristina Sandberg som är tillförordnad generalsekreterare på ECPAT menar att internetbrottsligheten måste stoppas och att det krävs mycket jobb för att det ska lyckas. Civilsamhället och företag behöver samarbeta med polisen och teleoperatörernas arbete utgör en väldigt stor och viktig del i det här arbetet. 

Samtliga parter hoppas på att jobba för möjligheten att hålla i en gemensam omvärldsbevakning, insamling av statistik och bidra till teknikutvecklingen. Men till en början lägger de fokuset lite lägre och inleder sitt arbete med att hålla koll på informationsdelning samt benchmarking.

ECPAT lanserade under förra veckan rapporten ”sexuell exploatering av barn på internet”. Här uppmärksammar de flertalet punkter angående sexuella övergrepp på barn via internet. De visar bland annat att flera förövare än tidigare är kvinnor och hur barnen utsätts för utpressning av förövarna. Rapporten är något som teleoperatörerna kommer ha i åtanke under arbetets gång.