Foto: Photos by D / Shutterstock.com

Rapporter

Tele2 valde att stänga av basstationernas effektförstärkare när stationerna inte nyttjades av kund. Initiativet har nu, ett år senare, sparat drygt 2,3 miljoner kWh.

Den ökade användningen av data och lansering av nya tekniska tjänster skapar möjligheter att minska koldioxidutsläppen. Men samtidigt bidrar det till ökat tryck på nätverken och därmed energianvändningen. Tele2 som anser sig vara Sveriges miljövänligaste operatör ser det därför som sitt ansvar att ständigt hitta nya sätt att energieffektivisera verksamheten.

Tele2 och Telenor sparade 2,3 miljoner kWh på ett år

Förra året kom Tele2, tillsammans med Telenor, fram till en lösning i sitt gemensamma 4G-nät för att minska på energianvändningen. Man valde att stänga av basstationernas effektförstärkare när stationerna inte nyttjades av kund. Nu, ett år senare har man fått fram resultatet på vad initiativet faktiskt inneburit. Totalt har man lyckats spara 2,3 miljoner kWh. Det motsvarar samma energi som en BMW i8 skulle förbruka om den körde runt jorden – 380 gånger.

Tele2 fortsätter nu att undersöka om det finns flera mindre förändringar man kan göra som leder till en grönare värld.

Vill fortsätta vara landets miljövänligaste operatör

Tele2 kallar sig själva för Sveriges mest miljövänliga operatör. Det miljötänk man har på företaget är något man vill bygga vidare på. Man ser det som sitt ansvar att ständigt hitta nya sätt att energieffektivisera verksamheten.

En bidragande faktor till att man lyckats hålla nere energianvändningen har att göra med att man delar all infranätstruktur med andra operatörer. Man är även med i det internationella initiativet SooGreen som får stöd av Vinnova och syftar till en grönare telekombransch.

– Om du tittar på energianvändningen per kund så ligger Tele2 långt före sina konkurrenter och är därmed den mest energieffektiva operatören i Sverige. Våra delade nät gör att både utbyggnad och drift kan skötas mer kostnadseffektivt och resurssnålt, vilket gynnar både konsumenter och miljön. Men vi stannar inte där utan försöker konstant hitta nya initiativ och bidra till att vår värld blir en bra plats för nästkommande generationer, säger Samuel Skott, vd för Tele2 Sverige, i ett pressmeddelande.