En bild på Tele2s logga på husTele2 säljer sina aktier i samriskbolaget till Kazakhtelecom. Foto: Paul2015 / Shutterstock.com

Företagsaffärer

Tele2 har sedan 2016 haft ett samriskbolag tillsammans med telekombolaget Kazakhtelecom. Efter att det kazakiska bolaget tecknat avtal för att köpa Telia-ägda Kcell öppnades en säljoption upp. Den tänker Tele2 nu utnyttja och sälja sina aktier i samriskbolaget till Kazakhtelecom.

För snart tre år sedan, i mars 2016 bildades ett samriskbolag mellan svenska Tele2 och telekombolaget Kazakhtelecom i Kazakstan.

Efter några framgångsrika år tillsammans väljer Tele2 att sälja sina andelar i bolaget till Kazakhtelecom.

En säljoption öppnades upp i december

I mitten av december offentliggjordes transaktioner mellan Kazakhtelecom, svenska Telia och Fintur. Transaktionerna gällde ett förvärv där Kazakhtelecom får kontroll över mobiloperatören Kcell.

I och med att Telia är storägare i Kcell öppnades det upp en möjlighet för Tele2 att sälja sina aktier i samriskbolaget utifrån de konkurrensbestämmelser som finns. Tele2 valde att utnyttja den möjligheten och har därför inlett en säljprocess av sina aktier i bolaget.

Tanken var att en säljprocess först skulle inledas under det första halvåret av 2019 men i ett pressmeddelande skriver Tele2 att man redan inlett en säljprocess.

[Ads1]

Samriskbolaget stod för 9 procent av koncernens intäkter

Samriskbolaget har varit mycket framgångsrikt och bara under januari till juni i år har bolaget stått för 9 procent av hela koncernens intäkter.

Säljoptionen kommer nu baseras på marknadsvärdesprincipen och transaktionen väntas slutföras om cirka sex månader. I resultaträkningen kommer samriskbolaget särredovisas som en avvecklad verksamhet.

Fram tills dess att transaktionen är slutförd kommer Tele2 driva det gemensamma samriskbolaget som vanligt.