Tele2 Sveriges nuvarande vd

Samarbeten

I början av året kunde Tele2 och Com Hem meddela att man skulle slås samman genom en fusion. Planeringen har pågått sedan dess och igår kunde man presentera några medlemmar till ledningsgruppen för det sammanslagna företaget.

I Januari kunde Tele2 och Com Hem offentliggöra sin ambition om att slå ihop de två bolagen till det som ska kallas Nya Tele2. Planeringen för hur detta ska gå till har pågått sedan dess. Nu har man även presenterat några namn till den nya ledningsgruppen.

  • Mikael Larsson, Executive Vice President, Group CFO.
  • Samuel Skott, Executive Vice President, Sweden Consumer.
  • Karin Svensson, Executive Vice President, Chief People and Change Officer.
  • Stefan Backman, Executive Vice President, Group General Counsel.

Ledningsgruppen kommer tillträda först när fusionen är genomförd. Samtidigt som detta sker kommer även Tele2:s nuvarande finanschef Lars Nordmark, samt bolagets HR-direktör, Richard Peers lämna sina uppdrag.

Nya Tele2 kommer delas upp i två affärsområden

Sverige kommer i och med sammanslagningen vara en större del av den totala verksamheten. Därför har man beslutat sig för att dela upp verksamheten i två affärsområden: Business to Consumers (konsument) och Business to Business (företag).

– Poängen med den här affären är att vi blir starkare tillsammans och kan erbjuda alla digitala tjänster som konsumenter och företag vill ha, har Tele2 Sveriges nuvarande vd, Samuel Skott, tidigare sagt till Aftonbladet angående fusionen.

Samuel Skott, kommer leda Business to Consumers. Affärsområdet kommer vara det största i företaget och inkludera varumärkena Comviq, Tele2, Com Hem och Boxer.

Fler medlemmar till styrelsen kommer presenteras

Flera nya medlemmar, bland annat vem som ska leda affärsområdet Business to Business, kommer presenteras i slutet av fusionen vilket beräknas bli i slutet av året. Då kommer även ytterligare medlemmar till styrelsen presenteras.

Fram till dess att Fusionen är slutförd kommer Com Hem och Tele2 drivas som två oberoende och separata bolag med egna styrelser och ledningsgrupper.