Mobilmast i klart väderTele2 har haft flera problem med sitt mobilnät. En undersökning visar att nätet behöver en rad förbättringar. Foto: Rattawuth Malisorn/Shutterstock.com

Granskningar

Under det gångna året har Tele2 haft en hel del problem med sina mobilnät och många driftstörningar. För att få bukt med problemen tillsatte Tele2 en extern utredning. Nu har resultatet från utredningen kommit och den visar att det finns många områden som behöver förbättras.

Tele2 har under det senaste året haft en hel del problem med sina mobilnät. I början av året drabbades operatören av ett fel som försatte alla mobila tjänster ur spel. Det ledde till kritik från PTS, Post- och Telestyrelsen.

Flera driftstopp som Tele2 har drabbats av har varit så pass omfattande att stora delar eller hela mobilnätet har drabbats. Efter felen har Tele2 tagit hjälp av konsulter som har fått undersöka mobilnäten närmare. Nu har resultatet kommit och det finns flera områden som måste förbättras.

Mobilnätet behöver förbättras

Den undersökning som har gjorts visar att det finns ett par områden som Tele2 bör förbättra. Bland annat bör Tele2 arbete med med automatisering och standardisering för att undvika en komplex nätstruktur,

Nätorganisationen behöver även effektiviseras och Tele2 måste utveckla sina rutiner för hur man handerar incidenter och förändringar. Dessutom bör operatören ha ett tätare samarbete med sina leverantörer.

För att förbättra mobilnäten i Sverige bör Tele2 även ta hem den svenska nätövervakningen till Sverige. I dag har man ett delat nätövervakningscenter i den lettiska huvudstaden Riga.

Omorganiseringen av nätorganisationen var en del av sammanslagningen med Com Hem

I samband med Tele2:s sammanslagning med Com Hem gjorde bolaget en omorganisation för mobil- och fast uppkoppling i Sverige. Nästa steg mot ett bättre mobilnät blir att samla nätövervakningen på huvudkontoret i Kista utanför Stockholm.

Överlag menar Tele2 att många av förbättringsåtgärderna som undersökningen påvisat redan varit planerade eller påbörjade.