Tele2 arbetar för att minska restavfallet och maximera resursutnyttjandet för att följa sin hållbarhetsstrategi. Nu halverar man simkortshållarna för att minska på plasten. Foto: Mats Wiklund/Shutterstock.com

Telekomoperatörer

Tele2 är första operatören i Norden som lanserar halverade simkortshållare för att minimera plastavfallet. Det är ett steg i Tele2:s hållbarhetsstrategi för att främja cirkulär ekonomi och motverka klimatförändringar.

Tele2 arbetar för att minimera restavfallet och maximera resursutnyttjandet genom att minska, återanvända och återvinna. För att följa sin hållbarhetsstrategi kommer Tele2 att minska plastavfallet från alla miljoner simkortshållare som bolaget skickar ut till sina kunder varje år genom att halvera storleken. 

Strävar efter att minska klimatpåverkan i flera led

Tele2 är helt klimatneutrala i sin egen verksamhet. Nu fokuserar telekombolaget på att minska miljöpåverkan från sin värdekedja. Tele2 vill främja den cirkulära ekonomin och motverka klimatförändringar genom att bland annat ställa högre krav på sina leverantörer, öka återanvändningen av hårdvara och samla in avfall från deras kunder som sedan kan återvinnas. 

Ett av Tele2:s mål till 2029 är att minska växthusgasutsläppen med 60 procent per prenumeration genom att samla in avfall från sina kunder och återvinna det.  

Platsen har lång nedbrytningstid

Enligt Tele2:s hållbarhetschef, Erik Wottrich, bryts plast ner långsamt vilket kan leda till negativa effekter på miljön under väldigt lång tid.

Plasten har en fysisk påverkan på allt ifrån föroreningar i våra hav, floder och sjöar till djur som fastnar och blir intrasslade. För att bidra till minskat plastavfall kommer Tele2 nu alltså att halvera sina simkortshållare, något de är mycket stolta över.

Sparar 6 ton plast varje år

Vanliga simkortshållare har samma storleksformat som ett kreditkort. Genom att halvera simkortshållarna sparar Tele2 6 ton plast varje år. Dessutom minskar koldioxidutsläppen med 35 ton.

Enligt Erik Wottrich är bolaget långt ifrån klara. I ett nästa steg kommer Tele2 att testa halverade simkortshållare som tillverkats av helt återvunnen plast för att ytterligare minska miljö- och klimatpåverkan.

Tele2:s långsiktiga arbete innebär också att öka konsumenternas medvetande kring hållbarhet.