Samarbeten

Den 10 januari meddelade Com Hem och Tele2 att de ska bilda ett gemensamt bolag. Sammanslagningen av två av Sveriges två största operatörer tros ha en stor påverkan på flera olika marknader, inte minst den för mobilabonnemang. Sammanslagningen sker främst för att möta det föränderliga kundunderlaget som finns idag. 

Tele2 vill nå fler kunder med bredare utbud

Sammanslagningen har enligt Tele2:s pressmeddelande flera fördelar. Bland annat nämns att man kommer kunna svara bättre på det föränderliga kundunderlaget. Tidigare har många kunder haft olika abonnemang för såväl mobilen som för hemmanätverket. Med fusionen hoppas man slå ihop det bästa av två världar. 

Eftersom de två operatörerna tillsammans har ett mycket brett utbud av tjänster kan nya Tele2 få en unik position på marknaden. Bland annat hoppas man kunna erbjuda exempelvis mobiltjänster för företag likväl som för privatpersoner. Man får även en större spridning på sina tjänster inom både mobil, TV och bredband. 

Miljoner kunder och aktieägare påverkas av fusionen 

För den som redan är kund hos någon av de två operatörerna väntas inga ändringar i befintliga abonnemang. För de över 3,9 miljoner mobilkunderna och de 0,8 miljoner bredbandskunder som påverkas kan dock förändringen ge upphov till positiva förändringar. Genom fusionen förväntas ett större utbud av tjänster vilket kan göra att den som redan är kund kan få förmånliga erbjudanden på andra tjänster. 

Tips! För den som redan är befintlig kund kan fusionen innebära en fördel i form av fördelaktiga erbjudanden på flera tjänster. 

Utöver kunderna påverkas även aktieägarna, även om mycket har gjorts för att minska effekten på deras innehav. 2017 års utdelningar kommer att fortgå som vanligt och Com Hems ägare har även möjlighet att sälja tillbaka sina aktier. De som väljer att ha kvar sitt innehav kommer dock få ett aktieinnehav i Tele2 som även innefattar en premie. 

Ändringar i kundunderlag och Tele2:s ledning väntas 

Nya Tele2 som skapas i samband med fusionen kommer att skilja sig från den nuvarande operatören i fler avseenden. Dels kommer man ha ett bredare kundunderlag, man förväntar sig nå 17 miljoner kunder i åtta olika länder. Utöver det kommer Tele2 även få ett bredare utbud av tjänster, vilket innefattar allt från fasta bredbandslösningar till olika mobiltjänster. 

Dessutom innebär sammanslagningen att det även kommer ske förändringar i bolagsledningen. VD för det nya bolaget blir Anders Nilsson, nuvarande VD på Com Hem. Detta innebär att Tele2:s nuvarande VD, Allison Kirkby kommer att avgå när fusionen går igenom. 

Tele2 stärker sin position inför framtida konkurrens  

Sammanslagningen kom för många som en överraskning men är i grund och botten väntad. I takt med att vi konsumerar allt mer abonnemangstjänster, både i hemmet och till mobilen har även konkurrensen ökat. Com Hem och Tele2 har onekligen varit starka aktörer, men ingen av operatörerna har haft kapaciteten att erbjuda en heltäckande lösning. Det är även av denna anledning som man hoppas på att fusionen leder till en marknadstäckande lösning. 

Tänk på! Om fusionen går igenom eller inte beror även på om konkurrensmyndigheterna godkänner denna sammanslagning. 

Om sammanslagningen kommer ske återstår dock att se, under den kommande tiden väntas ett godkännande av aktieägarna samt konkurrensmyndigheter. Preliminärt väntas sammanslagningen ske under andra halvan av 2018.