Utmärkelser

Undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex släppte i oktober sin årliga kundundersökning gällande svenska mobiloperatörer. Mätningen, som gjorts årligen sedan 1996 visar att mobiloperatörernas kunders nöjdhet i princip är oförändrad över tid. Undersökningen mäter bland annat både mobiltäckning och upplevd mobiltäckning, hur kunder upplever kundtjänst och support och huruvida kunderna tror att de kommer vara kvar hos samma operatör om ett år. Att konkurrensen mellan operatörerna är hård visar sig tydlig i undersökningsresultaten.

Halebop och Telia har nöjdast kunder

Undersökningen visar att Halebop är den mobiloperatör som har nöjdast privatkunder och Telia nöjdast företagskunder. En trolig förklaring till att Halebops privatkunder upplever sig nöjda med sin mobiloperatör i högre utsträckning än andra är att företaget fokuserat på att kommunicera ett budskap om att ta samhällsansvar. Genom att bygga sin marknadsföring på positiva känslor människor emellan och att “man ska vara schysst” kommunicerar Halebop en bild som uppskattas av kunderna.

I undersökningen sticker Telia ut i en klass för sig för företagskunder. Under året som gått har Telia samlat sina telekomtjänster hos en operatör vilket verkar ha gjort Telias företagserbjudanden tydligare. Operatören Tre får å andra sidan en hel del kritik för sin hantering av befintliga kunder. Många kunder känner där att Tre helt enkelt har slutat bry sig så fort kunden i fråga tecknat sitt abonnemang och köp en mobiltelefon. I kontrast känner sig många Tele2-kunder väl bemötta vilket har resulterat i en stor lojalitet. Detta trots att Tele2 inte får bäst betyg för vare sig täckning, utbud eller priser.

Här är kundernas topp tre-listor på svenska mobiloperatörer

Privatkunder

  1. Halebop
  2. Tele2
  3. Comviq

Företagskunder

  1. Telia
  2. Tele2
  3. Tre

Kunderna är överlag nöjda med täckningen

Något som historiskt sett haft stor påverkan på hur kunderna upplever sin mobiloperatör är mobiltäckningen. I årets undersökning får i princip alla mobiloperatörers mobiltäckning förutom 3 godkänt av kunderna. Detta innebär att mobiloperatörerna nu istället behöver hitta andra sätt att förbättra sin service för kunderna än att bara förbättra mobiltäckningen.

Bemötande, service och bra erbjudanden är faktorer som kunderna framöver spås fästa ännu större vikt vid. Att jämföra priser och erbjudanden är enkelt för dig, både som privatkund och som företagskund, vilket förstås gör att mobiloperatörerna i större utsträckning behöver konkurrera med pris för att locka nya kunder.