Mobilnät

Nu fungerar streamingtjänster för film och sport inom hela EU. Detta tack vare nya regler inom EU som möjliggör för konsumenter att använda sina betaltjänster inom hela unionen och inte enbart i sitt hemland. Beslutet togs innan påsk och är goda nyheter för den som planerar att resa inom Europa. 

Tidigare lagstiftning innebar att streamingtjänster för film och sport enbart fungerade i det landet där de tecknades. Detta berodde på att den som tillhandahöll materialet tidigare enbart fick erbjuda sina tjänster inom det landet som avtalet slutits. Nu har dock denna lagstiftning ändrats för att ge möjlighet för den som reser inom Europa att använda sina betaltjänster som vanligt under resan. 

Tänk på! Tidigare har den som erbjudit streamingtjänster enbart fått sända dessa inom landet som avtalet tecknades. 

De nya reglerna ska bidra till att skapa en inre digital marknad inom EU. De nya reglerna är troligtvis en välkommen ändring för de som sedan innan haft streamingstjänst. 

Nya regler underlättar för resande och tillfälligt bosatta 

De nya reglerna avser att underlätta för de som är bosatta inom EU och lyckas väl. För den som reser mycket i tjänsten eller har dubbla medborgarskap kan ändringen medföra många positiva effekter. Dels får man tillgång till material från sitt hemland under resan, men kan även följa sportligor av intresse oavsett var man befinner sig inom Europa. I kombination med de förbättrade roamingreglerna inom EU öppnar det upp för att kunna hålla sig uppdaterad på semester eller längre vistelser i utlandet. 

Positiva effekter i kombination med roamingregler 

Redan 2017 rapporterades det att roamingavgifterna inom EU skulle slopas. Ändringen möttes likt denna ändring av positiva reaktioner då det underlättar för många bosatta inom EU. De avskaffade roamingavgifterna i samspel med den borttagna roamingavgiften gör det enklare än någonsin att surfa och använda de tjänster man har till vardags i hemlandet. Den som arbetar utomlands i perioder kan ha stor nytta av de nya reglerna då det tillför betydligt högre flexibilitet till abonnemangstjänster.