Foto: JPstock / Shutterstock

Samarbeten

Det stod för ett par veckor klart att Com Hem och Tele2 ska slås samman till vad som ska kallas för Nya Tele2. Sammanslagningsprocessen är i full gång och affären väntas slutföras under andra halvan av 2018.

Processen med sammanslagning av Com Hem och Tele2 är igång

Mobiloperatören Tele2 och bredbandsoperatören Com Hem är inne i processen att slås samman. Anders Nilsson kommer att bli ny vd och Tele2:s nuvarande vd Allison Kirkby kommer att få lämna sin roll efter tre succéår. Tele2-aktien har sedan 2015 utklassat Stockholmsbörsen. Förra året var aktien den näst bästa inom storbolagsindexet OMXS30.

– När den här affären är stängd är alla mina ambitioner nästan uppfyllda och det gör det naturligt att lämna över till Anders som kommer att bli en fantastisk nästa vd, har Allison Kirkby sagt till Dagens Industri om att lämna rollen som vd.

Men innan sammanslagningen är genomförd krävs en hel del arbete.

– Hela processen har satt i gång, det ska skrivas prospekt som ska registreras och vi ska till konkurrensmyndigheten i Bryssel, säger Anders Nilsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Om Com Hem eller Tele2 har hunnit uppfatta några områden där konkurrensmyndigheterna skulle kunna ha några invändningar vill inte Nilsson kommentera i dagsläget.

– Vi ska ha en dialog med konkurrensmyndigheterna innan vi kan kommentera mer.

Bolagens aktieägarbas informeras

Förutom att ha en dialog med konkurrensmyndigheterna har en del av arbetet med sammanslagningen varit att informera bolagens aktieägarbas om vad sammanslagningen innebär.

– Aktieägarbasen är väldigt olika i bolagen och det finns behov av information åt alla håll. Rent generellt kan man säga att ägarbasen ser den strategiska poängen med att slå ihop verksamheterna. Sedan finns det ett slags utbildnings- och informationsbehov och det är det vi håller på med, säger Anders Nilsson.

Ännu oklart vad sammanslagningen innebär för kunderna

Affären väntas slutföras någon gång under andra halvan av 2018. Just nu innebär det inte några förändringar för respektive bolags kunder. Vad som händer när sammanslagningen är ett faktum återstår att se. Det är ingenting varken Com Hem eller Tele2 har kommunicerat utåt.

Foto: JPstock / Shutterstock.com