Mobilmast i halvklart väderÄndringen i LEK tvingar PTS att skjuta på kommande 5G-auktion. Foto: GaViAl/Shutterstock.com

Mobilnät

PTS tvingas skjuta på tilldelningen av frekvenser i 2,3 och 3,5 GHz-banden som var tänkt att hållas i mars nästa år. Anledningen är ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation, LEK. Det skriver Mobil.se. Förhoppningen är ändå att frekvenserna ska kunna tilldelas inom en snar framtid.

I mars nästa år hade Post- och Telestyrelsen, PTS, planer på att hålla 5G-auktioner i 2,3 och 3,5 GHz-banden. Men på grund av ändringar i lagen om elektronisk kommunikation tvingas PTS skjuta på frekvenstilldelningen. Ändringarna i lagen klubbas igenom inom kort och börjar gälla från årsskiftet.

PTS brukar vanligtvis bjuda in till auktion sex månader i förväg. Innan man gör det måste man dock ha koll på vad den nya lagen innebär. Av den anledningen hinner PTS inte heller hålla 5G-auktionen i mars som det tidigare var tänkt.

PTS ska nu föra samtal med både Försvarsmakten och Säpo och förhoppningen är att komma igång med frekvenstilldelningen så snart som möjligt.

Förseningen påverkar 5G

Förseningen påverkar i allra högsta grad svensk 5G. Frekvensbanden är teknikneutrala men är samtidigt en förutsättning för att landets mobiloperatörer ska kunna komma igång med 5G i stor skala. Operatörernas egna frekvensband är redan i gång.

Svenska Ericsson har tidigare varnat för att Sverige kan hamna på efterkälken när det kommer till 5G. Att auktionen får skjutas fram är absolut inte bra för svensk 5G.

Lagen har beskrivits som anti-Huawei

I den nya lagen finns det möjlighet att ställa särskilda säkerhetskrav på vilken utrustning en operatör får använda i mobilnätet. Det gör det även möjligt att helt utesluta vissa operatörer från mobilnätet. Lagändringen har beskrivits som anti-Huawei sedan det har väckts misstankar om att Huaweis utrustning kan användas för spionage.

I dagsläget betraktas dock inte Huaweis utrustning som någon säkerhetsrisk. Det finns inte heller något som tyder på att utrustningen ska ha några säkerhetsbrister, det är endast spekulationer.