Telemast med molnig himmel i bakgrunden.PTS har kontrollerat operatörernas täckning i olika områden, och det visar sig att det finns rätt stora skillnader mellan den redovisade och uppmätta täckningen på sina håll. Foto: LariBat/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsen har gjort stickkontroller av mobilnäten i Sverige och upptäckt att vissa operatörer presenterar lite väl optimistiska täckningskartor. På sina håll var det stora skillnader mellan den redovisade täckningen och den täckning som faktiskt kunde uppmätas. Det skriver Telekom idag.

Mobiltäckningen i Sverige är bra överlag, men enligt nya stickprov som Post- och telestyrelsen (PTS) gjort på uppdrag av regeringen är det vissa operatörer som visar upp lite väl optimistiska resultat på sina täckningskartor.

Måste vara försiktig med att dra slutsatser

PTS genomförde sina kontroller på 52 platser i 17 områden och på sina håll skilde sig den redovisade täckningen från det faktiska resultatet rätt rejält. Magnus Leijel, chef på PTS enhet för spektrumtillsyn, påpekar dock att rapporten endast beskriver hur väl operatörernas täckningskartor stämmer överens med den uppmätta täckningen i specifika områden.

– Man måste därför vara försiktig med vilka slutsatser man kan dra utifrån rapporten, tillägger han i ett pressmeddelande.

Telia hade störst skillnader mellan redovisad och uppmätt täckning

Enligt kontrollerna var det Telia som hade störst skillnader mellan redovisad och uppmätt täckning. Det ska dock sägas att alla operatörer hade vissa avvikelser.

Magnus Leijel konstaterar att en täckningskarta baseras på beräkningar, och att den därför aldrig riktigt kan motsvara den faktiska upplevelsen. Men om skillnaderna är stora menar han att det kan det vara dags för operatören att se över hur kartorna tas fram.

Ska bli lättare för konsumenter att göra medvetna val

PTS förslag är att operatörerna förnyar samsynen gällande hur man presenterar mobiltäckning på ett verklighetstroget och jämförbart sätt. Precis som Magnus Leijel säger är det viktigt att informationen på operatörernas hemsidor stämmer överens med den verkliga upplevelsen så att konsumenterna kan göra medvetna val.