En uppåtgående pil mot texten 5g mot bakgrund av svenska flaggan och siluetter av telemaster.Enligt en kartläggning från PTS har 90 procent av landets hushåll tillgång till 5G, vilket är en rejäl ökning från de 57 procent som noterades för 2022. Bild: PromKaz/Shutterstock.com

Rapporter

5G-täckningen ökar snabbt i Sverige, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023. Kartläggningen visar även att ett viktigt delmål för bredbandsutbyggnaden uppnåddes under förra året. Däremot lyckades man inte helt ro regeringens mål för mobila tjänster i hamn.

PTS konstaterar i sin sammanställning för 2023 att 5G-täckningen har ökat markant över hela landet. Idag har 90 procent av befolkningen tillgång till 5G, vilket kan jämföras med 57 procent bara ett år tidigare. I glesbebyggda områden har 67 procent 5G-täckning, även det en rejäl ökning jämfört med 2022 då siffran låg på blott 29 procent.

98,6 procent har tillgång till 1 Gbit/s

Regeringens bredbandsmål (att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025) har tre underliggande delmål, varav ett är att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till hastigheter på 1 Gbit/s 2025. 

Och under 2023 hade 98,6 procent av befolkningen tillgång till fiber eller annan teknik som möjliggör hastigheter på 1 Gbit/s, vilket innebär att delmålet redan är uppnått.

Målet för mobila tjänster släpar efter

När det gäller regeringens mål för mobila tjänster är resultaten däremot inte lika positiva.Målet var att hela Sverige skulle ha tillgång till högkvalitativa mobila tjänster av “där man normalt befinner sig” 2023. Aktuella områden är till exempel vägar, järnvägar och områden nära bostäder, fritidshus och företag. Men det var bara 95 procent av ytan som hade täckning som uppfyllde målet förra året.

Det är framför allt ytor längs större vägar och hårt trafikerade järnvägar som inte uppfyller täckningsmålet, men det är också just på dessa ytor man ser att täckningen ökar som allra snabbast (upp mot 10 procentenheter under förra året).