Flera gamla mobilmodeller ligger i en byrålåda.Miljoner mobiltelefoner ligger och skräpar i våra byrålådor. Nu vill regeringen införa ett nationellt pantsystem på småel. Men förslaget nobbas av regeringens utredare som anser att det är för komplicerat. Foto: junpinzon/Shutterstock.com

Granskningar

Regeringen vill införa ett pantsystem på småel, framför allt på surfplattor och mobiler. Men Gunnar Fredriksson, regeringens särskilde utredare, menar att pantsystemet är för komplicerat och föreslår ett utökat producentansvar i stället, skriver Ny Teknik.

Gunnar Fredriksson, särskild utredare från regeringen, fick i uppgift att titta på ett nationellt system med pant på småel som surfplattor och mobiler. Syftet med systemet är att fler mobiler och surfplattor ska kunna samlas in och återvinnas eller återanvändas för att medverka till ett mer giftfritt och resurseffektivt kretslopp.

Utredaren föreslår större producentansvar

Gunnar Fredriksson anser dock att ett nationellt system är för komplicerat och bara skulle lösa en del av problemen. Han rekommenderar i stället att producenter som tillverkar surfplattor, mobiler och annan småel får ta ett större producentansvar.

Förslaget innebär att producenterna själva får konstruera en lösning för att få konsumenterna att återvinna småel genom att till exempel lämna in det i butik. Telefoner och annan elektronik som kan återvinnas kan sorteras ut i butiken.

För att kunna finansiera ett sådant system skulle en mobiltelefon, enligt Gunnar Fredriksson, kosta runt 30 till 40 kronor mer, grovt räknat. Även elektronikbranschen välkomnar ett större producentansvar, i stället för ett komplicerat pantsystem.

Krävs att konsumenterna vill panta sin mobil

Enligt Gunnar Fredriksson står man även inför en annan utmaning. Många konsumenter vill inte panta sin telefon eftersom den oftast innehåller väldigt mycket personlig information. 

Men trots det vill Per Bolund fortsätta sin linje med att införa ett pantsystem eftersom januariavtalet innehåller krav på pant för småelektronik.

Pantbevis med pengar tillbaka när man lämnar in gammal mobil

Per Bolund trotsar därmed utredarens förslag om att ge producenterna ett större ansvar för att inte införa ett komplicerat pantsystem. Enligt Per Bolund skulle pantsystemet leda till att man skulle få in en miljoner fler mobiler än om ansvaret läggs på producenterna. 

Om regeringen ändå väljer att gå vidare och införa ett pantsystem så föreslår Gunnar Fredriksson att man till en början inför pant på bara mobiler. Ett tips är att säljaren utfärdar ett pantbevis där man får tillbaka hundra kronor när man lämnar in en valfri gammal mobil.

Om regeringen väljer att införa ett nationellt pantsystem skulle det enligt Gunnar Fredriksson kunna införas redan i januari 2023.