Illustration 5Gnäteverk med master och den svenska flaggan i bakgrunden.Operatörerna är besvikna över att 5G-auktionen har blivit försenad. Men operatörerna står beredda att fortsätta utrullningen av 5G så snart auktionen är klar. Foto: Anton_Medvedev/Shutterstock.com

Mobilnät

Den 5G-auktion som skulle börjat för ett par veckor sedan har hamnat hos Kammarrätten. För operatörerna medför det en viss osäkerhet när det gäller utrullningen av 5G-nätet, skriver Telekom idag.

Post- och telestyrelsens auktion av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden i det viktiga spektrumet för 5G som skulle ha startat för ett par veckor sedan har blivit försenad. Efter att PTS inte godkänt de kinesiska aktörerna Huawei och ZTE överklagade Huawei beslutet som nu har hamnat i domstol. Telekom idag har intervjuat tre av de fyra aktörerna om hur de påverkas av beslutet. 

Telenor står beredda att rulla ut 5G på bred front

För Telenor innebär det en viss osäkerhet när det gäller planeringen. Telenor Sveriges chef för Corporate Affairs, Jimmy Ahlstrand, säger att det är beklagligt att auktionen har blivit uppskjuten, men å andra sidan var det rätt beslut i det läget. Branschen som sådan kommer att investera flera miljarder i utbyggnaden av 5G. Det är viktigt att förutsättningarna är så tydliga som möjligt för alla som är inblandade. 

Telenor vill inte spekulera i hur den bredare utrullningen kommer att ske och de vill inte föregå de rättsliga prövningarna. Men Telenor är förberedda. När auktionen väl är genomförd kan de börja rulla ut 5G på bred front. 

Tre har en tydlig plan för sin 5G-utbyggnad

Tre vill att auktionen kommer igång så fort som möjligt. Samtidigt vill de veta vad som gäller och att de har rätt förutsättningar för att delta i auktionen.

Enligt Tres chef för teknisk utveckling, Per Stigenberg, har man en tydlig plan på hur utbyggnaden av 5G-nätet ska ske. Men om förutsättningarna ändras kommer Tre att behöva justera sin plan hur de ska bygga 5G. Tres kunder kommer oavsett att få tillgång till bra 5G, men det kan ske en viss fördröjning i tillgången beroende på hur auktionsvillkoren ser ut.

Telia besvikna över förseningen som riskerar att skada den digitala utvecklingen

Telia är besvikna över att auktionen har försenats ytterligare. Telekombolaget hoppas att Kammarrätten kommer att hantera ärendet snabbt så att den digitala utvecklingen kan fortsätta. Telia anser att processen med att komma igång med auktionen har varit lång och att man redan nu ligger efter i Sverige, vilket kan riskera att skada den digitala utvecklingen.

Enligt Telias tekniska chef, Staffan Åkesson, kan de fortsätta med utbyggnaden men inte åstadkomma någon riktigt stor kapacitetsökning med dagens 700-band. För att kunna fortsätta utbyggnaden och ta tillvara på alla nya möjligheter är det en förutsättning att Telia har tillgång till frekvenserna och det är därför det är viktigt att auktionen genomförs nu.