En bild på en kvinna som chattar på sin iPhoneKronofogden tar emot allt färre ärenden gällande obetalda mobilräkningar.

Rapporter

Kronofogden har sett en minskning i antalet obetalda mobilräkningar. Mobilräkningarna tillhör majoriteten unga som gärna skuldsätter sig för mobilens skull. Minskningen ska enligt Kronofogden bero på samarbetet med teleoperatörerna. 

Under tisdagen rapporterade SvD Näringsliv om det minskade antalet obetalda mobilräkningar hos Kronofogden som tror att minskningen beror på deras samarbete med Sveriges största teleoperatörer. 

Minskade med 7 procent första halvåret

Under den första halvan av 2018 fick Kronofogden in 57 800 betalningskrav gällande obetalda mobilräkningar. Jämfört med första halvan av 2017 innebär det en minskning med 7 procent.

Sedan Kronofogden ingick samarbetet med de stora teleoperatörerna år 2015 har antalet betalningskrav på obetalda mobilräkningar minskat med 37 procent. Samarbetet startades i syfte att minska den onödiga skuldsättningen bland unga.

Samtidigt som Kronofogden har sett att betalningskraven för mobilräkningarna har genomgått en omfattande minskning sedan 2015, har man också kunnat se att betalningsanmärkningarna ökar i antal. Fram till slutet på juni i år har antalet inkomna betalningsanmärkningar ökat med 13 procent.

[Ads1]

Teleoperatörerna har blivit mer medvetna

Janne Åkerlund, verksam inom Kronofogdens förebyggande verksamhet, menar att teleoperatörerna jobbar hårt för att motverka en ökad skuldsättning bland unga. 

– Teleoperatörerna har blivit mycket mer medvetna och inriktade på att arbeta förebyggande. De ser över sina fakturarutiner och lanserar abonnemang utan bindningstid, för att bidra till att minska onödig skuldsättning av unga. Det tycker vi är väldigt positivt, säger Janne Åkerlund. 

Många unga är beredda att skuldsätta sig för mobilens skull

Trots att Kronfogden har sett önskade resultat menar de att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Närmare 7 700 unga i åldrarna 18-25 fick under första halvan av 2018 fick sina mobilräkningar inskickade till Kronofogden. 

Antalet visar 500 färre än under samma period 2017 men Kronofogden pekar på att mobiltelefonen fortfarande är en betydande orsak när det kommer till skuldsättningen bland unga. 

Janne Åkerlund menar att många unga inte klarar sig utan en mobiltelefon idag vilket leder till att många är villiga att skuldsätta för fortsatt mobilanvändning. Beloppen, som är låga till en början, växer snabbt när de kommer till Kronofogden. Då är det smartare att betala innan Kronofogden tar över ärendet.