Mobilnät

Allt fler operatörer erbjuder surfplaner som är obegränsade. Det här innebär att du kan surfa för ”obegränsade” datamängder via ditt mobilabonnemang, Ibland kan dock datamängden vara begränsad men till väldigt höga datamängder så som 50-100 GB. Nu tror många att Wi-Fi snart kommer att vara utdaterat på grund av detta. Allt flera ser mobilens abonnemang som en ersättning för den stationära och erkänt krångligare lösningen. 

Större datamängd blir allt mer populärt

Det som ligger till grunden är det konstanta kriget mellan operatörer om vem som erbjuder mest surf. De flesta mobilabonnemang kommer nu med 5 GB data, men mobilabonnemang med upp till 100 GB är alltså inte heller ovanligt. Det är dessa abonnemang med ”obegränsad” surfmängd som nu revolutionerar hur via använder våra mobilabonnemang. Med så stor datamängd väljer många att använda mobiltelefonen som en router hemma, vilket gör Wi-Fi överflödigt även i hemmet. 

Tänk på! Att allt fler klarar sig på datamängden i mobilen gör att färre privatpersoner och näringsidkare är benägna att teckna fasta abonnemang för Wi-Fi. Genom att jämföra mobilabonnemang med fri surf kan du se om du kan spara pengar på att avsluta ditt abonnemang för Wi-Fi och enbart använda mobildata. 

Det är det här som tros göra Wi-Fi ouppdaterat, då man varken behöver det utomhus eller hemma. Det kan leda till att flera privatpersoner säger upp sin fasta uppkoppling, men även att operatörer är mindre angelägna om att erbjuda det. 

5G-nätverk kan bli det sista slaget mot traditionell uppkoppling 

Snart förväntas 5G-nätverk revolutionera mobilnätverken med en kraftigt uppsnabbad hastighet. Det här kan enligt somliga innebära att Wi-Fi till och med blir långsammare än den uppkoppling du har på mobilen. Det här skulle ta bort ännu ett incitament för att betala för en fast uppkoppling – hastigheten. Om så blir fallet kan vi snart vänta oss att andelen mobilabonnemang med fri surf ökar medan Wi-Fi hemma minskar drastiskt. 

Tips! Om 5G håller vad som utlovas kan det innebär en kraftig minskning i antalet person som betalar för Wi-Fi enbart för dess hastighet. 

Hur framtiden ser ut är svårt att avgöra, men det verkar onekligen som Wi-Fi kommer att behöva uppdateras för att återigen bli konkurrenskraftigt. Tidigare har Wi-Fi verksamheten omsatt 20 miljarder dollar så utrymme för att investera i ny teknik borde onekligen finnas.